Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku archiwum, w którym planowane jest ulokowanie pomieszczeń SR w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 94 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlany
Oznaczenie: D.ZP-2820-21/18
Data: 2018-07-04
Dokument wprowadził: Ewa Grabowska
Status: Zakończony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie Ogłoszenie application/pdf
(6742249)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-04
2018-07-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ application/pdf
(7350593)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-04
2018-07-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja application/pdf
(123849)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-05
2018-07-05
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ Modyfikacja application/pdf
(117256)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-05
2018-07-05
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ Modyfikacja application/pdf
(130425)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-06
2018-07-06
Wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie application/pdf
(112131)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-07-06
2018-07-06
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Wyjaśnienie application/pdf
(58606)
Edyta Osak
(Edyta Osak)
2018-07-20
2018-07-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybranie oferty application/pdf
(89273)
Dariusz Bartoszcze
(Edyta Osak)
2018-07-30
2018-07-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawarcie umowy application/pdf
(301529)
Edyta Osak
(Edyta Osak)
2018-09-11
2018-09-11