Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym remontu budynku w Lubartowie ul. Lubelska 57 będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Lubartowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na
Oznaczenie: D.ZP-2820-13/18
Data: 2018-06-21
Dokument wprowadził: Ewa Grabowska
Status: Zakończony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(6614809)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ application/pdf
(3894960)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Załącznik do SIWZ application/pdf
(24075)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA opis techniczny Załącznik do SIWZ application/pdf
(73849)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA sytuacja Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1344828)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA rzut piwnic Załącznik do SIWZ application/pdf
(895195)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA rzut parteru Załącznik do SIWZ application/pdf
(1145948)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA rzut I piętra Załącznik do SIWZ application/pdf
(934338)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA rzut II piętra Załącznik do SIWZ application/pdf
(697401)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA rzut dachu Załącznik do SIWZ application/pdf
(96730)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA przekrój A-A, B-B Załącznik do SIWZ application/pdf
(140949)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA przekrój C-C, D-D Załącznik do SIWZ application/pdf
(156571)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
zdjęcia Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1456357)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
zdjęcia Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1452159)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
zdjęcia Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1387596)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
zdjęcia Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1323289)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
zdjęcia Załącznik do SIWZ image/jpeg
(1456993)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-21
2018-06-21
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Modyfikacja application/pdf
(84684)
Edyta Osak
(Edyta Osak)
2018-07-06
2018-07-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybranie oferty application/pdf
(1115612)
Dariusz Bartoszcze
(Edyta Osak)
2018-07-20
2018-07-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawarcie umowy application/pdf
(143702)
Edyta Osak
(Edyta Osak)
2018-08-02
2018-08-02