Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Zaprojektowanie i realizacja na podstawie projektu instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15 oraz wykonanie roboty budowlanej na posesji tego sądu polegającej na jej odwodnieniu z odprowadzeniem wód opadowych do sie
Oznaczenie: D.ZP-2820-11/18
Data: 2018-05-21
Dokument wprowadził: Ewa Grabowska
Status: Unieważniony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(1229930)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ application/pdf
(7288968)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik do SIWZ application/pdf
(130072)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Projekt wykonawczy Załącznik do SIWZ application/pdf
(19032509)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Projekt budowlany Załącznik do SIWZ application/pdf
(9311102)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Projekt wykonawczy Załącznik do SIWZ application/pdf
(11578776)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik do SIWZ application/pdf
(130287)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Przedmiar robót Załącznik do SIWZ application/pdf
(70123)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-21
2018-05-21
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Wyjaśnienie application/pdf
(65980)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-05
2018-06-05
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Zadania nr 1 Wybranie oferty application/pdf
(92592)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-22
2018-06-22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 2 Unieważnienie application/pdf
(48951)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-06-22
2018-06-22