Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych D.ZP-2820-2/18
Oznaczenie: D.ZP-2820-2/18
Data: 2018-03-12
Dokument wprowadził: Ewa Grabowska
Status: Zakończony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(299213)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-03-09
2018-03-12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami SIWZ application/pdf
(14060238)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-03-09
2018-03-12
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wyjaśnienie application/pdf
(133190)
Dariusz Bartoszcze
(Tomasz Szatałowicz)
2018-03-27
2018-03-27
Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Modyfikacja application/pdf
(7280376)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-04-06
2018-04-06
Wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie application/pdf
(137797)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-04-13
2018-04-13
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Wyjaśnienie application/pdf
(1800204)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2018-04-17
2018-04-17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 Wybranie oferty application/pdf
(262437)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-11
2018-05-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 2 Wybranie oferty application/pdf
(168455)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 Wybranie oferty application/pdf
(166904)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4 Wybranie oferty application/pdf
(199646)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5 Wybranie oferty application/pdf
(1563246)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 Wybranie oferty application/pdf
(1805429)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 8 Wybranie oferty application/pdf
(194960)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-18
2018-05-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 8 Wybranie oferty application/pdf
(45531)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-25
2018-05-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 7 Wybranie oferty application/pdf
(127938)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-05-28
2018-05-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawarcie umowy application/pdf
(282271)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2018-06-26
2018-07-30