Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
Oznaczenie: D.ZP-2820-33/17
Data: 2017-10-26
Dokument wprowadził: Katarzyna Kwiatkowska
Status: Zakończony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(493446)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-10-26
2017-10-26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami SIWZ application/pdf
(754909)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-10-26
2017-10-26
Zmiana treści SIWZ Modyfikacja application/pdf
(437510)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2017-10-30
2017-10-30
Wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienie application/pdf
(1075054)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2017-11-02
2017-11-02
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Wyjaśnienie application/pdf
(825346)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2017-12-05
2017-12-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 Wybranie oferty application/pdf
(637153)
Dariusz Bogacz
(Ewa Grabowska)
2018-01-12
2018-01-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 Wybranie oferty application/pdf
(741443)
Dariusz Bartoszcze
(Ewa Grabowska)
2018-01-12
2018-01-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 Wybranie oferty application/pdf
(92528)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-02-01
2018-02-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4 Wybranie oferty application/pdf
(89052)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-02-01
2018-02-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5 Wybranie oferty application/pdf
(90324)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-02-01
2018-02-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 Wybranie oferty application/pdf
(89819)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-02-01
2018-02-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawarcie umowy application/pdf
(282271)
Ewa Grabowska
(Ewa Grabowska)
2018-06-26
2018-07-30