Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Rejonowych w Rykach, Opolu Lubelskim i we Włodawie
Oznaczenie: D.ZP-2820-4/17
Data: 2017-03-23
Dokument wprowadził: Katarzyna Kwiatkowska
Status: W toku
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(205369)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-03-23
2017-03-23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami SIWZ application/pdf
(2011689)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-03-23
2017-03-23
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie application/pdf
(258546)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-04-07
2017-04-07
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wyjaśnienie application/pdf
(867319)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-04-21
2017-04-21
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej Wyjaśnienie application/pdf
(402283)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-04-27
2017-04-27
Protokół z przebiegu otwarcia ofert Wyjaśnienie application/pdf
(991182)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-05-04
2017-05-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 Wybranie oferty application/pdf
(276474)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-05-19
2017-05-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 Wybranie oferty application/pdf
(264681)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-05-19
2017-05-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 3 Wybranie oferty application/pdf
(265500)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-05-19
2017-05-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4 Wybranie oferty application/pdf
(264691)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2017-05-19
2017-05-19
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 Wybranie oferty application/pdf
(262437)
Maria Kuprianowicz
(Ewa Grabowska)
2018-05-11
2018-05-11