Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Opis: Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji nowoczesnego budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43
Oznaczenie: D.ZP-2820-10/16
Data: 2016-07-26
Dokument wprowadził: Katarzyna Kwiatkowska
Status: Zakończony
Opis Typ Typ MIME
(Rozmiar)
Autor
(Edytor)
Data wytworzenia
Data umieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie application/pdf
(342607)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-07-26
2016-07-26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami SIWZ application/pdf
(4336132)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-07-26
2016-07-26
Przedmiar - Sąd Okręgowy Załącznik do SIWZ application/pdf
(1240035)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-07-26
2016-07-26
STWiOR - Sąd Okręgowy Załącznik do SIWZ application/pdf
(166234)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-07-26
2016-07-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja application/pdf
(258068)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-08-16
2016-08-16
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Modyfikacja application/pdf
(449265)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-08-16
2016-08-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybranie oferty application/pdf
(592139)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-09-13
2016-09-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zawarcie umowy application/pdf
(334658)
Katarzyna Kwiatkowska
(Katarzyna Kwiatkowska)
2016-10-04
2016-10-04