Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zaproszenie do składania ofert wykonania remontu na posesji Sądu Rejonowego w Rykach położonej przy ul. Kościuszki 15, polegającego na jej odwodnieniu z odprowadzeniem wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej


Zamówienia Publiczne poniżej wartości progowej 30 000 €


Dokument wpisał: Ewa Grabowska
Dokument wytworzył: Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji: 2018-07-04
Data udostępnienia informacji: 2018-07-04
 
Opis pliku:Zaproszenie do składania ofert ikona
Plik zamieścił:Ewa Grabowska
Plik wytworzył:Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji:2018-07-04
Data udostępnienia informacji:2018-07-04
Opis pliku:Załącznik nr 1.1 do Zaproszenia - Projekt budowlany ikona
Plik zamieścił:Ewa Grabowska
Plik wytworzył:Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji:2018-07-04
Data udostępnienia informacji:2018-07-04
Opis pliku:Załącznik nr 1.2 do Zaproszenia - Projekt wykonawczy ikona
Plik zamieścił:Ewa Grabowska
Plik wytworzył:Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji:2018-07-04
Data udostępnienia informacji:2018-07-04
Opis pliku:Załącznik nr 1.3 do Zaproszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ikona
Plik zamieścił:Ewa Grabowska
Plik wytworzył:Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji:2018-07-04
Data udostępnienia informacji:2018-07-04
Opis pliku:Załącznik nr 1.4 do Zaproszenia - Przedmiary robót ikona
Plik zamieścił:Ewa Grabowska
Plik wytworzył:Dariusz Bartoszcze
Data wytworzenia informacji:2018-07-04
Data udostępnienia informacji:2018-07-04