Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


I Wydział Cywilny


Wszelkich informacji udziela
Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Krakowskie Przedmieście 43 parter, 20-076 Lublin
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. +48 (81) 46 01 289;
Biuro Obsługi Interesanta I Wydziału Cywilnego
ul. Wallenroda 4d, parter 20-607 Lublin
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. + 48 (81) 47 75 119
fax. +48 81 47-75-207
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 47, 20-076 Lublin
Czytelnia Wydziału
ul. Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 109 (I piętro)
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
tel. + 48 (81) 47 75 154


Czytanie akt odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Czytelni Wydziału


Przewodniczący Wydziału: Zofia Homa
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Mariusz Tchórzewski
kierownik sekretariatu: Anna Pomorska
email: w1.cywilny@lublin.so.gov.pl
ul. Wallenroda 4d, 20-607 Lublin


Lista sędziów:

 1. Homa Zofia – Przewodniczący Wydziału 
 2. Tchórzewski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stelska Maria
 4. Czerski Piotr  
 5. Czerwiński Adam – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 6. Cybulska Anna – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 7. Jakubiec Piotr
 8. Lebowa Tomasz      
 9. Lipianin Grażyna - wizytator ds. cywilnych     
 10. Szymanowska Jolanta 
 11. Wojnarowicz-Posłuszna Agnieszka - Koordynator ds.współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych  
 12. Zych Alicja   

Wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych należących do własciwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji z wyłączeniem spraw rodzinnych i gospodarczych, a także do przeprowadzania niektórych postępowań spadkowych - w szczególności spraw i postępowań o:

- prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie majątkowe;
- ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
- prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym - oprócz spraw o naruszenie posiadania oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- roszczenia wynikające z prawa prasowego;
- ubezwłasnowolnienie;
- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu okręgowego orzekającego w sprawach cywilnych jako sąd pierwszej instancji;
- wyznaczenie sądu w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, jeżeli właściwy sąd rejonowy nie może z powodu przeszkody sprawy rozpoznać lub podjąć innej czynności, albo jeżeli wymagają tego względy celowości.
- uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego oraz nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności;
- wyłączenie sędziego sądu rejonowego, jeżeli sąd w którym sprawa się toczy nie może wydać postanowienia z powodu braków dostatecznej liczby sedziów;
- rejestracje tytułów prasowych

Obszar właściwości: SR Biała Podlaska, SR Chełm, SR Kraśnik, SR Lubartów, SR Lublin-Zachód, SR Lublin-Wschód, SR Łuków, SR Puławy, SR Radzyń Podlaski


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17