Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


I Wydział Cywilny


Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Krakowskie Przedmieście 43 parter, 20-076 Lublin
godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel.: +48 81 46 01 203; +48 81 46 01 206; +48 81 46 01 289

p.o. Przewodniczący Wydziału: Zofia Homa
p.o. Zastępca Przewodniczącego Wydziału: Tchórzewski Mariusz
kierownik sekretariatu: Anna Pomorska 
tel.: +48 81 46 01 316; +48 81 46 01 317; +48 81 46 01 315
fax: +48 81 46 01 319
email: w1.cywilny@lublin.so.gov.pl
Krakowskie Przedmieście 47, 20-076, sekretariat pok.: 16

Lista sędziów:

 1. Homa Zofia – p.o. Przewodniczący Wydziału 
 2. Tchórzewski Mariusz – p.o. Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Stelska Maria – wizytator ds. cywilnych  
 4. Czerski Piotr  
 5. Czerwiński Adam – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 6. Cybulska Anna – delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 7. Jakubiec Piotr
 8. Lebowa Tomasz      
 9. Lipianin Grażyna      
 10. Szymanowska Jolanta      
 11. Zych Alicja   

Wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych należących do własciwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji z wyłączeniem spraw rodzinnych i gospodarczych, a także do przeprowadzania niektórych postępowań spadkowych - w szczególności spraw i postępowań o:

- prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie majątkowe;
- ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
- prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym - oprócz spraw o naruszenie posiadania oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- roszczenia wynikające z prawa prasowego;
- ubezwłasnowolnienie;
- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu okręgowego orzekającego w sprawach cywilnych jako sąd pierwszej instancji;
- wyznaczenie sądu w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, jeżeli właściwy sąd rejonowy nie może z powodu przeszkody sprawy rozpoznać lub podjąć innej czynności, albo jeżeli wymagają tego względy celowości.
- uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego oraz nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności;
- wyłączenie sędziego sądu rejonowego, jeżeli sąd w którym sprawa się toczy nie może wydać postanowienia z powodu braków dostatecznej liczby sedziów;
- rejestracje tytułów prasowych

Obszar właściwości: SR Biała Podlaska, SR Chełm, SR Kraśnik, SR Lubartów, SR Lublin-Zachód, SR Lublin-Wschód, SR Łuków, SR Puławy, SR Radzyń Podlaski


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17