Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


I Wydział Cywilny


Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Krakowskie Przedmieście 43 parter, 20-076 Lublin
godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel.: +48 81 46 01 010; +48 81 46 01 011


przewodniczący: Alicja Zych 
Z-ca przewodniczącego: Zofia Homa
kierownik sekretariatu: Anna Pomorska 
tel.: +48 81 46 01 316; +48 81 46 01 317; +48 81 46 01 315
fax: +48 81 46 01 319
email: w1.cywilny@lublin.so.gov.pl
Krakowskie Przedmieście 47, 20-076, sekretariat pok.: 16

Lista sędziów:

SSO Homa Zofia - p.o. Przewodniczący wydziału
SSO Cybulska Anna
SSR Czerski Piotr
SSO Jakubiec Piotr
SSR Kurzępa Mariusz
SSO Lebowa Tomasz
SSO Lipianin Grażyna
SSO Stelska Maria
SSO Szymanowska Jolanta
SSO Tchórzewski Mariusz
SSO Wojnarowicz - Posłuszna Agnieszka
SSO Zych AlicjaWyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych należących do własciwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji z wyłączeniem spraw rodzinnych i gospodarczych, a także do przeprowadzania niektórych postępowań spadkowych - w szczególności spraw i postępowań o:

- prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenie majątkowe;
- ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
- prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym - oprócz spraw o naruszenie posiadania oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
- roszczenia wynikające z prawa prasowego;
- ubezwłasnowolnienie;
- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu okręgowego orzekającego w sprawach cywilnych jako sąd pierwszej instancji;
- wyznaczenie sądu w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, jeżeli właściwy sąd rejonowy nie może z powodu przeszkody sprawy rozpoznać lub podjąć innej czynności, albo jeżeli wymagają tego względy celowości.
- uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego oraz nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności;
- wyłączenie sędziego sądu rejonowego, jeżeli sąd w którym sprawa się toczy nie może wydać postanowienia z powodu braków dostatecznej liczby sedziów;
- rejestracje tytułów prasowych

Obszar właściwości: SR Biała Podlaska, SR Chełm, SR Kraśnik, SR Lubartów, SR Lublin-Zachód, SR Lublin-Wschód, SR Łuków, SR Puławy, SR Radzyń Podlaski


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17