Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Umowy dwustronne


Wierzyciele chcący dochodzić roszczeń alimentacyjnych w państwach nie będących członkiem Konwencji Nowojorskiej mogą ubiegać się o należne świadczenia w oparciu o umowy dwustronne pomiędzy Rzecząpospolita Polską a państwem, w którym przebywa dłużnik , a w stosunkach z którym istnieje wzajemność w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
W takim przypadku wierzyciel winien zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie świadczeń do właściwego sądu  rejonowego, który wydawał orzeczenie w kwestii obowiązku alimentacyjnego. Wierzyciel w tym przypadku może również skierować swój wniosek do właściwego sadu na terytorium państwa obcego.
W państwach, z  którymi brak jest uregulowań prawnych dochodzenie roszczeń alimentacyjnych nie jest możliwe.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-25
 
Opis pliku:Wykaz państw z którymi istnieje wzajemnosć w zakresie alimentów ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03