Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  Sąd Okręgowy w Lublinie 

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Uprzejmie informujemy, iż możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.  UWAGA: nie dotyczy to pism procesowych składanych w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  /Dz. U. Nr 206, poz. 1216/ nie ma  zastosowania w postępowaniach sądowych /cywilnych i karnych/,  a dotyczy różnego rodzaju spraw administracyjnych szeroko rozumianych (jakieś zapytania, wnioski do prezesa itp.)

Tryb ten nie znajduje zastosowania w postępowaniu cywilnym (w tym w sprawach rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych) oraz w postępowaniu karnym, w których pisma drogą elektroniczną mogą być wnoszone tylko wtedy, gdy tak stanowią właściwe przepisy szczególne i w sposób określony tymi przepisami. /taki tryb jest aktualnie przewidziany tylko w odniesieniu do elektronicznego postepowania upominawczego, czyli tzw. e-sądu/.


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16