Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Rozporządzenie RWE 4/09


W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Współnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.)

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w trybie Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (kraje Unii Europejskiej): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy)

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie
 2. wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia - dwie wersje językowe) - wypełnić część B od pkt. 7-14, podpisać oba formularze
 3. wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporzadzenia - dwie wersje językowe) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela
 4. odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności (nie kserokopia) oraz wyrok przygotowany do obrotu zagranicznego
 5. zestawienie zaległości alimentacyjnych z rozgraniczeniem płatności dokonywanych w formie świadczeń zastepczych, jeśli były pobierane (formunarz w dokumentach do pobrania)


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów w trybie Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy)

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie
 2. wniosek o poszukiwanie dłużnika ( formularz nr. V do rozporządzenia)
 3. oryginał wyroku/postanowienia/ugody zasądzającego/j alimenty z klauzulą prawomocności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego
 4. zestawienie zaległości z rozgraniczeniem płatności dokonywanych w formie świadczeń zastepczych, jeśli były pobierane (formunarz w dokumentach do pobrania)
 5. wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporzadzenia - dwie wersje językowe) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzycieli

  Wykaz państw, w krórych istnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentow:

  Hiszpania - pełnomocnictwo
  Czechy - pełnomocnictwo, informacja o dokumentach, druki dotyczące zaległości alimentacyjnej
  Francja - pełnomocnictwo oraz jego tłumaczenie
  Austria - w przypadku Polski i Austrii podstawę egzekucji dotyczącej wykonania orzeczenia stanowi umowa o stosunkach wzajemnych w sprawach cywilnoprawnych i w zakresie dyplomatyki z dnia 11 grudnia 1963 r., zawarta pomiędzy Republiką Austrii i Polską Rzeczpospolitą Ludową. W tej sytuacji w załączniku nr. VI do rozporządzenia, stanowiącego wniosek o uznanie wyroku należy wskazać podaną regulację zaznaczając punkt 6.1.4. oraz 6.2. Ponadto należy dołączyć również dokumenty w postaci:
  - uzasadnienia orzeczenia( jeśli nie zostało sporządzone obowiązujący jest art.1144 k.p.c.)
  - dowodu doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe
  - formularza ZDForm w obu wersjach językowych
  Szwecja - pełnomocnictwo
  Holandia - pełnomocnictwo 

We wnioskach sporządzanych w oparciu o orzeczenia wydane przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej ( tj. 01.05.2004 r.) może zaistnieć konieczność przedłożenia  dokumentów w innej formie, zgodnie z przepisami przejściowymi  regulowanymi  niniejszym rozporządzeniem.

Wymagane dokumenty dostępne są pod adresem:
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozp-4-2009-pl.pdf


W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji - tel. 81 4601004

 

Ważne linki:
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozp-4-2009-pl.pdf
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_pl.htm

Dokumenty do pobrania:


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-07-21
Data udostępnienia informacji: 2011-07-21
 
Opis pliku:Wzór formularza o wydanie prawomocnego orzeczenia wraz z wyciągiem z orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2012-01-12
Data udostępnienia informacji:2012-01-12
Opis pliku:Instrukcja wypełniania załącznika VI, część B ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2012-03-07
Data udostępnienia informacji:2012-03-07
Opis pliku:Pełnomocnictwo dla organu czeskiego ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2014-03-11
Data udostępnienia informacji:2014-03-11
Opis pliku:Załącznik dotyczący wyliczenia alimentacyjnego - Czechy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2014-03-11
Data udostępnienia informacji:2014-03-11
Opis pliku:Informacja o dokumentach do wniosków czeskich ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2014-03-11
Data udostępnienia informacji:2014-03-11
Opis pliku:Formularz ZpForm Austria - język polski ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2014-03-11
Data udostępnienia informacji:2014-03-11
Opis pliku:Formularz ZpForm Austria - język niemiecki ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2014-03-11
Data udostępnienia informacji:2014-03-11
Opis pliku:Oświadczenie 1 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2016-10-11
Data udostępnienia informacji:2016-10-11
Opis pliku:Oświadczenie 2 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2016-10-11
Data udostępnienia informacji:2016-10-11
Opis pliku:dane bankowe niemieckie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:pełnomocnictwo do Holandii ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:pełnomocnictwo do Szwecji ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:pełnomocnictwo hiszpańskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:załacznik VI angielski ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:załacznik VI hiszpański ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:załacznik VI niemiecki ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:załącznik VI włoski ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:zestawienie zaległosci hiszpańskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:zestawienie zaległosci niemieckie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:zestawienie zaległości angielskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:zestawienie zaległości włoskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:pełnomocnictwo francuskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:załącznik VI francuski ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:zestawienie zaległości francuskie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09