Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat o udziale Sądu Okręgowego w Lublinie w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku


logo praktyk

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie wytycznych Prezesa Rady Ministrów  dot. praktyk studenckich w administracji rządowej, został opracowany ogólny wzór porozumienia wraz z załącznikami dot. kierowania studentów na praktyki do Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądów Rejonowych w okręgu.

W przypadku kierowania studentów na praktyki, należy zawrzeć porozumienie (jak w załączniku) podpisane przez Władze uczelni i Prezesa Sądu Okręgowego   w Lublinie. Docelowe skierowanie studenta odbywa się na podstawie załącznika nr 1 do Porozumienia i  winno być dostarczone do Sądu Okręgowego w Lublinie nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Informcje o programie praktyk w Sądzie Okręgowym w Lublinie można uzyskać pod numerem telefonu 81 46 01 054 oraz adresem mailowym praktyki.solublin@lublin.so.gov.pl.

Materiały informacyjne dot.  organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie

 

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3045,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

Piotr MorelowskiDokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Piotr Morelowski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-19
Data udostępnienia informacji: 2015-05-19
 
Opis pliku:Wzór-Porozumienie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji:2017-04-26
Data udostępnienia informacji:2017-04-26