Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat o udziale Sądu Okręgowego w Lublinie w programie praktyk w administracji rządowej.


logo praktyk

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie wytycznych Prezesa Rady Ministrów  dot. praktyk studenckich w administracji rządowej, został opracowany ogólny wzór porozumienia wraz z załącznikami dot. kierowania studentów na praktyki do Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądów Rejonowych w okręgu.(umieszczony poniżej w formie załacznika pdf)

W przypadku kierowania studentów na praktyki, należy zawrzeć porozumienie na okres pół lub rok czasu kalendarzowego, w dwóch egzemplarzach (jak w załączniku pdf) podpisane przez Władze uczelni i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, drugi egzemplarz zostanie po podpisaniu odesłany na adres uczelni. Docelowe skierowanie studenta odbywa się na podstawie załącznika nr 1 do Porozumienia i  winno być dostarczone do Sądu Okręgowego w Lublinie Oddział Kadr nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk.

Dodatkowe informacje dot. praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3045,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html

 

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

Piotr MorelowskiDokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Piotr Morelowski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-19
Data udostępnienia informacji: 2015-05-19
 
Opis pliku:WZÓR -POROZUMIENIE SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji:2017-04-26
Data udostępnienia informacji:2017-04-26