Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Lublinie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Lublinie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Lublinie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Lublinie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr Adm. 0001-70/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-27
Data udostępnienia informacji: 2013-08-27
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Lublinie wraz z Regulaminem z dnia 23 sierpnia 2013 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Krzysztof Wojtaszek
Data wytworzenia informacji:2013-08-27
Data udostępnienia informacji:2013-08-27
Opis pliku:Aneks do Zarządzenia nr Adm. 0001-70/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 sierpnia 2013 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03
Opis pliku:Regulamin Portalu Informacyjnego z dnia 3 stycznia 2017 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-11