Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Pomoc prawna


Wykaz bezpłatnych instytucji udzielających porady prawne znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Adresy punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie

 1. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 16.00 – 20.00
 2. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, ul. W. Jagiełły 11, s. 27, parter, godziny 16.00 – 20.00
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, godziny 16.00 – 20.00
 4. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie im. S. Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, s.13, parter, godziny 16.00 – 20.00
 5. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, s. 25, I piętro, godziny 16.00 – 20.00
 6. Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, s.70, parter, godziny 16.00 – 20.00
 7. Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. I. Paderewskiego, ul. J. Śliwińskiego 5, s. 119, I piętro, godziny 15.30 – 19.30
 8. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 8.00 – 12.00
 9. Zespół Szkół nr 7 w Lublinie, ul. Roztocze 14, s. 6, parter, godziny 16.00 – 20.00
 10. Gimnazjum nr 17 w Lublinie, ul. Maszynowa 2, s.205, II piętro, godziny 10.00 – 14.00
 11. Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, s. 4, parter, godziny 16.00 – 20.00
 12. Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowa 25, s. 8, parter, godziny 16.00 – 20.00 (w miesiącach lipiec – sierpień godziny od 8.00 – 12.00)
 13. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13, sala konferencyjna, godziny 16.00 – 20.00
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, s. E8, parter, godziny 16.00 – 20.00.

Na wizytę można umówić się:

 1. za pośrednictwem strony internetowej https://rezerwacja.lublin.eu
 2. telefonicznie lub osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin:
  - ul. Wieniawska 14, 81 466 10 02
  - ul. Filaretów 44, tel. 81 466 10 10
  - ul. Szaserów 13/15, tel. 81 466 10 44
  - ul. Kleeberga 12a, tel. 81 466 10 70
  - ul. Jagiełły 10, tel. 81 466 10 84
  - ul. Pocztowa 1, tel. 81 466 10 83
  - ul. Żywnego 8, tel. 81 466 10 81
  - pl. Łokietka 1, tel. 81 466 10 50


Sędzia Dariusz Abramowicz
Rzecznik Prasowy ds. karnych
Sądu Okręgowego w Lublinie


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-10
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17