Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Status Prawny Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Rejonowych w okręgu


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2012 r., poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013, poz. 427 j.t. ze zm.), zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie.
W rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. Nr 38 poz. 249 ze zm.) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r., Nr 5, poz. 22 ze zm.)


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17