Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Status Prawny Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Rejonowych w okręgu


Status prawny – forma prawna jednostki

 

Skarb Państwa – jednostka budżetowa Sąd Okręgowy w Lublinie


Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).


Organizacja jednostki


Sąd Okręgowy w Lublinie został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2014 poz. 1407). Obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim
i Rykach.


Sąd Okręgowy w Lublinie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. – w skrócie „u.s.p.”) i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.). Obejmuje obszar właściwości następujących sądów Rejonowych:


Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód
Sąd Rejonowy w Puławach
Sąd Rejonowy w Chełmie
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Sąd Rejonowy w Kraśniku
Sąd Rejonowy w Łukowie
Sąd Rejonowy w Rykach
Sąd Rejonowy w Lubartowie
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
Sąd Rejonowy we Włodawie

Przedmiot działania


Sąd Okręgowy w Lublinie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.


Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17