Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Legalizcja dokumentów


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes lub upo-ważniony do tego sędzia.
Za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Lublinie:
 
Urząd Miasta w Lublinie
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
 
lub na  konto Urzędu Miasta w Lublinie:
nr rachunku bankowego:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem: opłata za legalizację podpisu notariusza/sędziego
 
Wymagane dokumenty:
- oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
- oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.
 
W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 43, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach 7.30 – 15.00.
Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Przed zgłoszeniem się z dokumentami celem ich legalizacji, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.​

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
81 46 01 004


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-07-29
Data udostępnienia informacji: 2016-07-29