Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kurator Okręgowy


Kurator Okręgowy: Maria Dąbska
tel.: +48 81 46 01 490; pok. 4
email: maria.dabska@lublin.so.gov.pl 

z-ca Kuratora Okręgowego: Agnieszka Rojowska
tel.: +48 81 46 01 493; pok. 9
agnieszka.rojowska@lublin.so.gov.pl

z-ca Kuratora Okręgowego: Jolanta Kozłowicz
tel.: +48 81 46 01 494; pok. 7
email: jolanta.kozlowicz@lublin.so.gov.pl

 

Sekretariat Kuratora Okręgowego: Anna Maliszewska
tel. +48 81 46 01 491, fax +48 46 01 492; pok. 8
email: anna.maliszewska@lublin.so.gov.pl

Pl. Czechowicza 1, 20-003 Lublin, parter

Zakres działania:

- odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu, reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu;
- wykonuje działania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
- koordynuje działaność kuratorów sądowych na terenie swojego działania;
- reprezentuje kuratorską służbę zawodową na zewnątrz


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17
 
Opis pliku:Informator dotyczący placówek, w których sprawcy przestępstw realizują programy korekcyjno-edukacyjne oraz poddawani są terapii i leczeniu ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Dąbska
Data wytworzenia informacji:2012-09-27
Data udostępnienia informacji:2012-09-27