Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konwencja Nowojorska - druki i wnioski


Jeżeli państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. ( Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87) można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy zaznaczyć jednak, że w dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Współnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.), który ma pierszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia. Poniższe formularze maja zastosowanie jedynie dla państw nie będących stroną rozporządzenia oraz dla spraw aktualnie prowadzonych w trybie Konwencji Nowojorskiej.
W celu złożenia wniosku wierzyciel zamieszkujący obszar województwa lubelskiego zwraca się do Sądu Okręgowego w Lublinie - Komórki Obrotu Prawnego z Zagranicą, ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 34 z wnioskiem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od zobowiązanego dłużnika.
Do podania należy dołączyć:

 • oryginał skróconego aktu małżeństwa
 • oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci
 • odpis wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą wykonalności oraz odpis wyroku przygotowany do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydawał niniejsze orzeczenie
 • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych (sporządzone własnoręcznie)
 • zaświadczenie o kontynuowaniu  nauki przez dzieci
 • zaświadczenie o zarobkach rodzica sprawującego opiekę
 • oświadczenie majątkowe (sporządzone własnoręcznie)
 • poświadczene notarialnie pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji zaległości alimentacyjnych (podpisane przez wierzyciela)
 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
 • dane dotyczące konta bankowego (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)
 • zdjęcie dłużnika
 • dowód doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe tj. odpis pozwu, pouczenie i wezwanie przygotowane do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydał orzeczenie w sprawie

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24
 
Opis pliku:Pełnomocnictwo dla małoletniego dziecka ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Pełnomocnictwo dla osoby pełnoletniej ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Wniosek alimentacyjny ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Niemiecki druk o sytuacji osobistej i majatkowej ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Pełnomocnictwo niemieckie w oryginale ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Pełnomocnictwo niemieckie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Niemiecki druk konta bankowego ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Niemiecki wniosek alimentacyjny ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2010-08-03
Data udostępnienia informacji:2010-08-03
Opis pliku:Pełnomocnictwo francuskie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2011-01-19
Data udostępnienia informacji:2011-01-19