Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konwencja Haska z 2007 roku


Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów rzecz dzieci i innych członków rodziny zwana Konwencją Haską z 2007 r. została sporządzona  dnia 23 listopada 2007 r. Przedmiotem niniejszej Konwencji jest zapewnienie skutecznego międzynarodowego dochodzenia alimentów w szczególności poprzez ustanowienia kompletnego systemu współpracy miedzy organami Umawiających się Państw, umożliwienie składania wniosków o wydanie orzeczenia w sprawie świadczeń alimentacyjnych, zapewnienie uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawie świadczeń alimentacyjnych oraz wymóg stosowania skutecznych środków zapewniających szybkie wykonanie orzeczeń w sprawie świadczeń alimentacyjnych. Zakresem stosowania konwencji Haskiej z 2007 r. zostały objęte obecnie państwa spoza grupy państw Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone, Norwegia, Islandia, Albania, Bośnia - Hercegowina, Ukraina, Czarnogóra, Islandia i Turcja.


(A). Wniosek o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia

Dokumenty wymagane do przesłania wniosku:

- podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie,
- (A) wniosek o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia- wypełnia wierzyciel
- (A) informacje zastrzeżone wnioskodawcy-wypełnia wierzyciel w przypadku, kiedy zachodzi konieczność utajnienia informacji wymienionych w formularzu wniosku
- (A) streszczenie orzeczenia- przygotowuje na wniosek sąd, który wydawał orzeczenie
- (A) dokument stwierdzający wykonalność orzeczenia- przygotowuje na wniosek sąd, który wydawał orzeczenie
- (A) dokument poświadczający należyte powiadomienie- przygotowuje na wniosek sąd , który wydawał orzeczenie- orzeczenie w oryginale z klauzulą wykonalności
- orzeczenie przygotowane do obrotu zagranicznego- przygotowuje na wniosek sąd, który wydawał orzeczenie
- wyliczenie zaległości alimentacyjnej

(B). Wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym

Dokumenty wymagane do przesłania wniosku:
- podanie do Prezesa SO w Lublinie
- oryginał orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym
- wyliczenie zaległości alimentacyjnej
-(B) wniosek o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia-wypełnia wierzyciel
-(B) informacje zastrzeżone wnioskodawcy-wypełnia wierzyciel, w przypadku kiedy zachodzi konieczność utajnienia informacji zamieszczonych w formularzu wniosku
-(E) informację o sytuacji finansowej

(C). Wniosek o wydanie orzeczenia

Dokumenty potrzebne do przesłania wniosku
-podanie do Prezesa SO w Lublinie
-(C) wniosek o wydanie orzeczenia - wypełnia wierzyciel
-(C) Informacje zastrzeżone wnioskodawcy-wypełnia wierzyciel, w przypadku kiedy zachodzi konieczność utajnienia informacji zamieszczonych w formularzu wniosku

(D). Wniosek o zmianę orzeczenia

Dokumenty potrzebne do przesłania wniosku:
- podanie do Prezesa SO w Lublinie- orzeczenie z klauzulą wykonalności w oryginale
- orzeczenie przygotowane do obrotu zagranicznego- przygotowuje na wniosek sąd, który wydawał orzeczenie
-(D). wniosek o zmianę orzeczenia- wypełnia wierzyciel
-(D). Informacje zastrzeżone wnioskodawcy- wypełnia wierzyciel, w przypadku, w którym zachodzi konieczność utajnienia informacji wymienionych w formularzu wniosku

(E). Informacje o sytuacji finansowej

- (E). Formularz o sytuacji finansowej- wypełnia wierzyciel wprzypadku, kiedy zażąda takich informacji organ zagraniczny
- (E). Informacje zastrzeżone wnioskodawcy- wypełnia wierzyciel, w sytuacji kiedy zachodzi konieczność utajnienia informacji zawartych w formularzu


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-07-31
Data udostępnienia informacji: 2015-04-14
 
Opis pliku:(A).dokument poświadczający należyte powiadomienie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(A).dokument stwierdzający wykonalność orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(A).informacje zastrzeżone wnioskodawcy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(A).status wniosku ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(A).streszczenie orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(A).wniosek o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(B) informacje zastrzeżone wnioskodawcy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(B) status wniosku ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(B)wniosek o uznaie lub uznanie i wykonanie orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(C) informacje zastrzezone wnioskodawcy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(C) status wniosku ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(C) wniosek o wydanie orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(D) informacje zastrzezone wnioskodawcy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(D) status wniosku ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(D) wniosek o zmianę orzeczenia ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(E) informacje o sytuacji finansowej ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:(E) informacje zastrzeżone wnioskodawcy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11
Opis pliku:formularz przekazania wniosku przez SO ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji:2017-10-11
Data udostępnienia informacji:2017-10-11