Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konwencja Haska z 2007 roku


Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów rzecz dzieci i innych członków rodziny zwana Konwencją Haską z 2007 r. została sporządzona  dnia 23 listopada 2007 r. Przedmiotem niniejszej Konwencji jest zapewnienie skutecznego międzynarodowego dochodzenia alimentów w szczególności poprzez ustanowienia kompletnego systemu współpracy miedzy organami Umawiających się Państw, umożliwienie składania wniosków o wydanie orzeczenia w sprawie świadczeń alimentacyjnych, zapewnienie uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawie świadczeń alimentacyjnych oraz wymóg stosowania skutecznych środków zapewniających szybkie wykonanie orzeczeń w sprawie świadczeń alimentacyjnych. Zakresem stosowania konwencji Haskiej z 2007 r. zostały objęte obecnie państwa spoza grupy państw Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone, Norwegia, Islandia i Ukraina już podpisały konwencję

Z uwagi na  powiązanie Konwencji Haskiej z 2007 r. z rozporządzeniem RWE nr. 4/09 należy składać do tut. Sądu wnioski w przedmiocie uznania wyroku sądu polskiego za granicą  lub podjęcia działań szczególnych w oparciu o dokumenty wymienione w rozpozrządzeniu.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-07-31
Data udostępnienia informacji: 2015-04-14