Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta Bankowe


 

Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43; 20-076 Lublin

NIP: 712-19-34-656; REGON: 000322956

 

1) Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać:  grzywny opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe: 

NBP O/O Lublin:

57 1010 0055 1013 0030 2400 0001 I Wydział Cywilny

30 1010 0055 1013 0030 2400 0002 II Wydział Cywilny Odwoławczy

03 1010 0055 1013 0030 2400 0003 III Wydział Cywilny Rodzinny

73 1010 0055 1013 0030 2400 0004 IV Wydział Karny

46 1010 0055 1013 0030 2400 0005 V Wydział Karny Odwoławczy

19 1010 0055 1013 0030 2400 0006 VI Wydział Penitencjarny

62 1010 0055 1013 0030 2400 0008 VIII Wydział Pracy i Ubezp.

35 1010 0055 1013 0030 2400 0009 IX Wydział Gospodarczy

78 1010 0055 1013 0030 2400 0011 XI Wydział Karny Odwoławczy


WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU, WSKAZUJĄC SYGNATURĘ SPRAWY !!!

 

39 1010 1339 0012 7022 3100 0000 – dla wpłat nie związanych z Wydziałami

rachunek dochodów budżetowych  

 

2) Numer  rachunku  bankowego dla wpłat sum na zlecenie 

(wpłaty kosztów postępowania sądowego pokrywane przez strony, min.: na opinię biegłego, dojazdy świadków, ekspertyzy itp.)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 

rachunek sum na zlecenie (zaliczki)

* Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje wpłat gotówkowych w placówkach banku. Wpłaty gotówkowej można dokonać w Kasie Sądu lub za pośrednictwem Banku Pekao SA   

na rachunek: 52 1240 6957 0111 0000 0000 2031 


3) Numery rachunków bankowych dla wpłat depozytów sądowych

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów):


Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

96 1130 1017 0021 1002 6390 0004 - rachunek sum depozytowych PLN

69 1130 1017 0021 1002 6390 0005  - rachunek sum depozytowych USD

53 1130 1017 0021 1002 6390 0002  - rachunek sum depozytowych EURO

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001  - rachunek sum depozytowych CHF

26 1130 1017 0021 1002 6390 0003   - rachunek sum depozytowych GBP

* Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje wpłat gotówkowych w placówkach banku. Wpłaty gotówkowej można dokonać za pośrednictwem Banku Pekao SA  na rachunek: 

71 1240 6957 0111 0000 0000 1010 


4) Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK - rachunek FPPoPP

 

5) Numery  rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

87 1130 1206 0028 9102 8420 0003  - rachunek funduszu Socjalnego SOLDokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17