Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta Bankowe


Sąd Okręgowy w Lublinie
NIP: 712-19-34-656


1) Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:

NBP O/O Lublin:

57 1010 0055 1013 0030 2400 0001 I Wydział Cywilny
30 1010 0055 1013 0030 2400 0002 II Wydział Cywilny Odwoławczy
03 1010 0055 1013 0030 2400 0003 III Wydział Cywilny Rodzinny
73 1010 0055 1013 0030 2400 0004 IV Wydział Karny
46 1010 0055 1013 0030 2400 0005 V Wydział Karny Odwoławczy
19 1010 0055 1013 0030 2400 0006 VI Wydział Penitencjarny
89 1010 0055 1013 0030 2400 0007 VII Wydział Pracy i Ubezp.
62 1010 0055 1013 0030 2400 0008 VIII Wydział Pracy i Ubezp.
35 1010 0055 1013 0030 2400 0009 IX Wydział Gospodarczy
78 1010 0055 1013 0030 2400 0011 XI Wydział Karny Odwoławczy

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

39 1010 1339 0012 7022 3100 0000 – dla wpłat nie związanych z Wydziałami
rachunek dochodów budżetowych 

2) Numer  rachunków bankowych dla wpłat sum na zlecenie
(wpłaty na opinię biegłego, dojazdu świadków, ekspertyzy i inne koszty postępowania sadowego pokrywane przez strony)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004
rachunek sum na zlecenie (zaliczki)

3) Numery rachunków bankowych dla wpłat depozytów sądowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN

 

69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD

 

53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO

 

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF

 

26 1130 1017 0021 1002 6390 0003
rachunek sum depozytowych GBP

 

Bank Pekao SA

71 1240 6957 0111 0000 0000 1010
rachunek sum depozytowych PLN


4) Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek FPPoPP

5) Numery  rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu Socjalnego

81 1130 1206 0028 9102 8420 0014
rachunek funduszu Socjalnego RODK

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17