Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie


I. Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 1. Jerzy Krzysztof Rodzik - prezes SO – przewodniczący
 2. Maria Kędzior – sędzia SO – członek
 3. Andrzej Klimkowski – sędzia SO – członek
 4. Ewa Łuchtaj – sędzia SO – członek
 5. Marek Trojniak – sędzia SO - członek
 6. Wojciech Wolski – sędzia SR - członek
 7. Artur Żuk – sędzia SR - członek
 8. Jolanta Latoch – sędzia SR - członek
 9. Tomasz Posłuszny - sędzia SR - członek

II. Zadania Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 

§ 1

 1. Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 427, t.j. z późn. zm.)
 2. Wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji.
 3. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
 4. Wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 427, t.j. z późn. zm.)
 5. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 6. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 7. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
 8. Wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

§ 2

 1. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów (art. 31 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 427, t.j. z późn. zm.)

 

 

 


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-12
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17