Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie


I. Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 1. Krzysztof Niezgoda                     – Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie - przewodniczący
 2. Maria Tereszczuk                        – SSO w Lublinie - członek
 3. Łukasz Obłoza                            – SSO w Lublinie – członek
 4. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha  – SSR Lublin-Zachód del. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie  - członek
 5. Urszula Daniluk                          – SSR w Białej Podlaskiej - członek
 6. Ewelina Lewczuk-Zembrzycka      – SSR w Chełmie - członek
 7. Rafał Różański                            – SSR w Kraśniku - członek
 8. Barbara Markowska                     – SSR w Lubartowie - członek
 9. Robert Wasiewicz                        – SSR Lublin-Wschód - członek
 10. Beata Górna-Gielara                    - SSR Lublin-Zachód - członek
 11. Andrzej Michalski                        – SSR w Łukowie - członek
 12. Anna Dyczewska-Lizon                – SSR w Opolu Lubelskim - członek
 13. Aneta Gajewska                          – SSR w Puławach - członek
 14. Dorota Domańska                       – SSR w Radzyniu Podlaskim - członek
 15. Tomasz Piędzia                           – SSR w Rykach - członek
 16. Ewa Lisowiec                              – SSR we Włodawie - członek

II. Zadania Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 

§ 1

 1. Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), a ponadto:
 2. Wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków.
 3. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
 4. Wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r.
 5. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym.
 6. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki.
 7. Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

§ 2

 1. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 

 

 


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-12
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17