Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Czytelnia


Udostępnianie akt do wglądu w poszczególnych wydziałach Sądu Okręgowego w Lublinie odbywa się wg. następujących zasadach:

I Wydział Cywilny
Adres: ul. Wallenroda 4D
20-607 Lublin
Telefon: 81 47 75 154
Lokalizacja czytelni:
budynek Sadu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4D, pokój 101.
Godziny pracy czytelni: akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 7:30-14:30, poniedziałek 7:30-18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt: sprawdzanie dostępności akt oraz ich zamawianie do czytelni odbywa sie telefonicznie pod numerem telefonu 81 47 75 154 lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 - parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału.

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Adres: Plac Czechowicza 1
20-003 Lublin
Telefon: 81 46 01 408
Akta udostępniane są w Sekretariacie Wydziału
mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy pl. Czechowicza 1, pokój 303.
Godziny pracy czytelni: akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, poniedziałki od godziny 9:00 - 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt: sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 408
lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału.

III Wydział Cywilny 
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 47
20-076 Lublin
Telefon: 81 46 01 338
Lokalizacja czytelni:
budynek Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 101, parter.
Godziny pracy czytelni:
akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, poniedziałki od 9:00 do 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt:
sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie do czytelni odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 338 lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału. Szczegółowe zasady funkcjonowania czytelni określa regulamin czytelni dostępny poniżej.

IV Wydział Karny
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
Telefon: 81 46 01 062
Lokalizacja czytelni:
budynek Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 101, parter.
Godziny pracy czytelni:
akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, poniedziałki od 9:00 do 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt:
sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie do czytelni odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 062  lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału. Szczegółowe zasady funkcjonowania czytelni określa regulamin czytelni dostępny poniżej.

V Wydział Karny Odwoławczy
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-076 Lublin

Udostępnianie akt:
Sekretariat (parter pokój nr 12) - akta udostępniane są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 bez konieczności wcześniejszego ich zamawiania. Podczas przeglądania akt istnieje możliwość  wykonania kserokopii/fotokopii - jeżeli ilość kart, które mają być skopiowane jest duża należy uprzednio uzgodnić termin udostępnienia akt w sekretariacie. Przeglądanie akt możliwe jest wówczas gdy akta znajdują się
w sekretariacie - aby potwierdzić dostępność akt należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod następującymi numerami telefonów: 
(81) 46 01 205, (81) 46 01 011.

VI Wydział Penitencjarny
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
Telefon: 81 46 01 145
Akta udostępniane
są do wglądu w Sekretariacie Wydziału mieszczącym się w budynku Sądu Okęgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.
Godziny pracy czytelni:
akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, poniedziałki od 9:00 do 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt:
sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie do czytelni odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 145 lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału.

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Adres: Plac Czechowicza 1
20-003 Lublin
telefon:81 46 01 451
Akta udostępniane są w Sekretariacie Wydziału mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy pl. Czechowicza 1, pokój 415.
Godziny pracy czytelni: akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, poniedziałki od godziny 9:00 - 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt: sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 451
lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału

IX Wydział Gospodarczy
Adres: Plac Czechowicza 1
20-076 Lublin
telefon: 81 46 01 481
Akta udostępniane są w Sekretariacie Wydziału mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy pl. Czechowicza 1, I piętro - pokój 107.
Godziny pracy czytelni: akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, poniedziałki od godziny 9:00 - 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt: sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 481 lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału

XI Wydział Karny - Odwoławczy
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
Telefon: 81 46 01 187
Lokalizacja czytelni:
budynek Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 101, parter.
Godziny pracy czytelni:
akta udostępniane są do wglądu od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, poniedziałki od 9:00 do 18:00.
Zamawianie i weryfikacja dostępności akt:
sprawdzenie dostępności akt oraz ich zamawianie do czytelni odbywa się telefonicznie pod nr tel. 81 46 01 187 lub osobiście w BOI (Biurze Obsługi Interesantów) mieszczącym się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, parter.
Dodatkowe informacje:
W dniu poprzedzającym oraz w dniu rozprawy/posiedzenia akta udostępniane będą jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile nie zakłóci to pracy wydziału. Szczegółowe zasady funkcjonowania czytelni określa regulamin czytelni dostępny poniżej.

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Paweł Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-22
Data udostępnienia informacji: 2016-02-22
 
Opis pliku:Regulamin czytelni ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Paweł Dąbrowski
Data wytworzenia informacji:2017-03-24
Data udostępnienia informacji:2017-03-24