Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Biuro Obsługi Interesantów


ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
parter

Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Biura Podawczego: Paweł Dąbrowski
tel. +48 81 46 01 203
e-mail: pdabrowski@lublin.so.gov.pl

godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek – Piątek 7:30 – 15:30

Informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów oraz  adresem e-mail: boi@lublin.so.gov.pl

I Wydział Cywilny
1. 81 4601 203
2. 81 4601 289
3. 81 4601 206

II Wydział Cywilny Odwoławczy
1. 81 4601 203
2. 81 4601 289
3. 81 4601 206

III Wydział Cywilny
1. 81 4601 203
2. 81 4601 289
3. 81 4601 206
 
IV Wydział Karny
1. 81 4601 205
2. 814601 011

V Wydział Karny Odwoławczy
1. 81 4601 205
2. 81 4601 011

VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
1. 81 4601 205
2. 81 4601 011

VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
1. 81 4601 298

IX Wydział Gospodarczy
1. 81 4601 010
2. 81 4601 204

XI Wydział Karny Odwoławczy
1. 81 4601 205
2. 81 4601 011

Sekcja Obrotu Prawnego z Zagranicą
1. 81 4601 004

Zadania Biura Obsługi Interesantów
- udzielanie informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach niezbędnych do szybkiego załatwienia sprawy,
- udostępnianie formularzy procesowych oraz wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez wydziały,
- informowanie interesantów o kosztach sądowych, o sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
- informowanie interesantów o przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu,
- udostępnianie listy lekarzy uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i zasad usprawiedliwiania nieobecności, listy tłumaczy przysięgłych, listy mediatorów, listy adwokatów i notariuszy oraz adresów kancelarii w zakresie właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie,
- informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, kierowanie do właściwych sal rozpraw.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Paweł Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 2016-02-09
Data udostępnienia informacji: 2016-02-09
 
Opis pliku:Regulamin Biura Obsługi Interesantów ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Paweł Dąbrowski
Data wytworzenia informacji:2016-03-21
Data udostępnienia informacji:2016-03-21