Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Niniejszym zawiadamiam, że:

I. w postępowaniu konkursowym na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulamin zawierającego zaproszenie do składania ofert), oferty złożyło dwóch Wykonawców:

1) Biuro Projektów
Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
„PROFIL” Sp.z o.o.
Ul. Stołeczna 15
15-879 Białystok

2) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
“EKOBUD” s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek
Ul. Tuszyńska 155
93-312 Łódź

II. Na podstawie pkt IX.5 Postępowania konkursowego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulaminu zawierającego zaproszenie do składania ofert), oferta:
1) Biuro Projektów
Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
„PROFIL” Sp.z o.o.
Ul. Stołeczna 15
15-879 Białystok
została odrzucona
2) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
“EKOBUD” s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek
Ul. Tuszyńska 155
93-312 Łódź
została odrzucona

III. Informuję, że zgodnie z pkt VI ppkt 2 Postępowania konkursowego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulaminu zawierającego zaproszenie do składania ofert)    Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu, a w przypadku uchylenia się tego Oferenta od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
Z uwagi na brak oferty spełniającej wymogi określone w zaproszeniu, postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty.

IV. Informuję, że Zamawiający zwróci wadium wniesione przez  danego Oferenta, na konto wskazane przez tego Oferenta. W przypadku braku wskazania konta, Zamawiający wnosi o niezwłoczne przesłanie informacji, co do nr konta na jakie ma zostać zwrócone wadium.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14
Data udostępnienia informacji: 2013-02-14