Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zawiadomienie o wyborze oferty


Niniejszym zawiadamiam, że:

I. W postępowaniu konkursowym na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulamin zawierającego zaproszenie do składania ofert), ofertę złożył jeden Wykonawca:
            Biuro Projektów
Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
„PROFIL” Sp.z o.o.
Ul. Stołeczna 15
15-879 Białystok

II. Na podstawie pkt VI Postępowania konkursowego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulaminu zawierającego zaproszenie do składania ofert), wybrano ofertę:
Biura Projektów
Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego
„PROFIL” Sp.z o.o.
Ul. Stołeczna 15
15-879 Białystok
Kryterium wyboru oferty była cena. W ocenie Wykonawca uzyskał 100 punktów. Oferta spełnia wymagania zamawiającego.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-03-11
Data udostępnienia informacji: 2013-03-11