Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Adm 0001-8/17 - Wolne dni


ZARZĄDZENIE NR Adm. 0001 – 8/17

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Lublinie

w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2016. 2062 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016. 1666)


z a r z ą d z a   się co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy.

 

§ 2.

Ustala się dzień 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 24 czerwca 2017 r. dniem pracy.

 

§ 3.

Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy.

 

§ 4.

Ustala się dzień 13 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

§ 5.

Treść zarządzenia Oddział Kadr przekaże do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w każdym budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-02
Data udostępnienia informacji: 2017-03-02
 
Opis pliku:Zarządzenie Adm 0001-8/17 - Wolne dni ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-03-02
Data udostępnienia informacji:2017-03-02