Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Uchylenie czynności unieważnienia postępowania D.ZP-2820/16/15 oraz ponowne unieważnienie postępowania w częściach


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Usługi ochrony i usługi towarzyszące dla Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądów Rejonowych w Rykach, Opolu Lubelskim i Włodawie.

Działając na podstawie przepisu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 – tekst jednolity) w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 w zw. z art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 j.t.) w imieniu i na rzecz Zamawiającego: Sądu Okręgowego w Lublinie uchyla czynność z dnia 8 grudnia 2015r. w postaci unieważnienia postępowania i powtarza czynność względem każdej z części postępowania.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-12-10
Data udostępnienia informacji: 2015-12-10
 
Opis pliku:Uchylenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2015-12-10
Data udostępnienia informacji:2015-12-10