Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2017 r.


 1. W związku z odwołaniem sędziów: Jerzego Krzysztofa Rodzika ze stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Piotra Morelowskiego i Przemysława Grochowskiego ze stanowisk wiceprezesów Sądu Okręgowego w Lublinie, zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie wyraża stanowczy i kategoryczny sprzeciw wobec działań Ministra Sprawiedliwości, polegających na odwoływaniu w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów różnych szczebli okręgu lubelskiego, bez merytorycznego uzasadnienia podjętych decyzji.

   

  Działania takie godzą w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale również opinii publicznej. Prowadzi to także do destabilizacji całego wymiaru sprawiedliwości, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu.

   

  Arbitralność wydawanych decyzji i forma oraz sposób ich przekazania naruszają dobre obyczaje i są przejawem rażącego lekceważenia zarówno osób pełniących funkcje kierownicze w wymiarze sprawiedliwości, jak i całego sądownictwa.

   

 2. Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie pozytywnie ocenia pracę kierownictwa tego sądu - Prezesa Jerzego Krzysztofa Rodzika oraz wiceprezesów Piotra Morelowskiego i Przemysława Grochowskiego.

   

 3. Zebranie sędziów składa stanowczy protest przeciwko kampanii oszczerstw skierowanej w stosunku do sądów i sędziów, które nasiliły się w ostatnim okresie, a wypowiadane są także przez najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej.

   

 4. Zebranie sędziów zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie do zamieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przesłania jej odpisów Prezydentowi RP, Krajowej Radzie Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych.

   


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-22
Data udostępnienia informacji: 2017-12-22