Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20 - 26 lutego 2017 r.


Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 – 26 lutego 2017 r.  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517).W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączył się również Sąd Okręgowy w Lublinie.
W ramach tej akcji w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 w czytelni akt – w godzinach pracy Sądu - wydzielone zostanie stanowisko dla zapewnienia prawidłowego przebiegu obchodów. W celu skorzystania z opisanej pomocy osoby zainteresowane winny zgłosić się do Kierownika Biura Obsługi Interesantów.
Jednocześnie informujemy, iż do obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyło się Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej określając następujące informacje dotyczące świadczonej pomocy:

Dyżury specjalistów w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, ul. Niecała 18/3

 

PSYCHOLOG 
PRAWNIK    PRACOWNIK SOCJALNY
DORADCA ZAWODOWY
OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
20.02.2017

8:00-14:00
8:00-14:00

8:00-13:00
-

8:00-18:00    11:00-15:00
21.02.2017

8:15-14:00
14:00-20:00

14:00-20:00 
16:00-20:00 16:00-18:00
8:00-20:00 10:00-13:00
22.02.2017

8:30-11:30
8:00-10:00
9:00-14:00

9:00-18:00 - - 8:00-18:00 -
23.02.2017 16:00-19:00
16:00-19:00
- - - 8:00-19:00 13:00-15:00
24.02.2017 9:00-11:00
- - - 8:00-18:00 9:00-13:00
25.02.2017 - - - - 10:00-14:00 -

   

Nadto informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą w 2017 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17
Data udostępnienia informacji: 2017-02-17