Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19 - 25 lutego 2018 r.


Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 – 25 lutego 2018 r.  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59, poz. 517).

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączył się również Sąd Okręgowy w Lublinie.

W ramach tej akcji w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 w Biurze Obsługi Interesantów – stanowisko nr 6 - w godzinach od 8.00 do 12.00 - wydzielone zostanie miejsce dla zapewnienia prawidłowego przebiegu obchodów. W celu skorzystania z opisanej pomocy osoby zainteresowane winny zgłosić się do Kierownika Biura Obsługi Interesantów. Przedmiotowych informacji udzielać będą asystenci sędziów Wydziałów tut. Sądu.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2018 r. pomoc materialną i niematerialną sfinan-sowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:
https://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14