Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Chełmie zatrudni lekarza psychiatrę


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. List motywacyjny (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego), zawierający klauzulę o treści: „Zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”,
  2. Życiorys,
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. Kopie dowodu osobistego,
  5. Pisemne oświadczenie o niekaralności,
  6. Pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  7. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
  8. Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. drogą elektroniczną na adres rodk@chelm.sr.gov.pl lub za pośrednictwem poczty – RODK w Chełmie,
 Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm bądź o złożenie osobiście w sekretariacie RODK I piętro pokój 1.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09