Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie dla kandydatów na lekarzy sądowych


Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2008 roku obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy:
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. ma nieposzlakowaną opinię,
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.


Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji lekarza sądowego winny zgłosić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, która następnie przedstawi kandydaturę lekarza Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie.
Obecnie Wykaz lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie zawiera 31 osób, ale nadal w niektórych ośrodkach, np. w Białej Podlaskiej, nie funkcjonuje żaden lekarz sądowy, co znacznie utrudnia zainteresowanym uczestnikom postępowań sądowych korzystanie z ich uprawnień procesowych.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2012-06-15
Data udostępnienia informacji: 2012-06-15