Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie dla biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 09.03.2018 r.


    Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości realizacji przez Generalny Inspekto-rat Ochrony Danych Osobowych adresowanych do osób pełniących funkcję biegłego sądo-wego bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, mających na celu przybli-żenie problematyki zmian w przepisach europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zaczną obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.


    W przypadku zainteresowania ze strony Państwa biegłych proszę o przesłanie swojego zgłoszenia do Oddziału Administracyjnego na adres mailowy: administracyjny@lublin.so.gov.pl, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.


Uzgodnienie terminów szkoleń i innych kwestii organizacyjnych nastąpi po zebraniu zgło-szeń zainteresowanych biegłych.


Dokument wpisał: Tomasz Szatałowicz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji: 2018-03-12