Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Międzynarodowy Dzień Mediacji 20 października 2016 r.


Wykaz planowanych działań promujących mediację w okresie Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  SSO Eleonora Porębiak-Tymecka koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. w dniach 17-21 października 2016 r. Przewodniczący Wydziałów lub wyznaczeni sędziowie, referendarze lub asystenci sędziów będą udzielali interesantom informacji
o mediacji w dziedzinie rozpoznawanych spraw w danym wydziale (cywilne, gospodarcze, karne, pracowe, rodzinne);
2. w dniach 17-21 października 2016 r. w poszczególnych budynkach Sądu Okręgowego będą dyżurowali stali mediatorzy sądowi:
Sędzia w stanie spoczynku Marta Gierczak;
Joanna Antoszewska-Komorska;
Monika Bałaga-Rubaj;
Renata Bukowska;
Tomasz Gałęzowski;
Robert Kaszczyszyn;
Zbigniew Kata;
Paweł Kłos;
Paweł Kłudka;
Katarzyna Luty Joanna Wyspiańska;
oraz mediatorzy z listy Sądu Okręgowego w Lublinie;
3. W dniu 20 października 2016 r. w Sali numer 2 w budynku Sądu Okręgowego
w Lublinie w godzinach 10,00 – 12,00 odbędzie się Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi skierowane do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, mediatorów oraz interesantów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, w trakcie którego Koordynator d/s Mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawi poszczególne postępowania mediacyjne sądowe i pozasądowe (przedsądowe, obligatoryjne
i dobrowolne) zaś uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje poglądy na zasadność istniejących rozwiązań prawnych, ocenić wady i zalety postępowań mediacyjnych, czy
i na ile mediacje mogą zastąpić orzeczenia sądowe bądź je przyspieszyć;
4. w czasie trwania Tygodnia Mediacyjnego będzie prowadzona akcja promocyjna
w różnych środowiskach – gospodarczych, administracyjnych czy szkolnych; dystrybucja plakatów, ulotek …itp.;
5. kontynuowanie dotychczasowych działań promujących mediacje poprzez uruchomienie kolejnej edycji Programu Mediacji Rówieśniczych Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie przy współudziale Lubelskiego Kuratora Oświaty (dotychczas obejmującego jedynie szkoły gimnazjalne z terenu całego Województwa Lubelskiego a w bieżącym roku szkolnym skierowane również do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych) i w tym celu została zwołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk na dzień 3 listopada 2016 roku na godzinę 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla przedstawicieli szkół (dyrektor, nauczyciel koordynator), które będą kontynuować lub przystąpią w bieżącym roku szkolnym do programu pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy”(szczegółowa informacja znajduje się na platformie strony internetowej Kuratorium Oświaty);
6. Promocja obchodów w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja);
7. "Fundacja Społeczne Szafiry w ramach autorskiego projektu "Zacznij od prawa" podejmie szereg działań mających na celu rozwijanie znajomości prawa, skierowanych do osób objętych pomocą społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych. Początek projektu rozpocznie akcja "Mediacja w praktyce". W akcji Fundacji zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie ul. Nałkowskich 78, w dniu 19 października 2016 r. o godz. 15.30 poprowadzone przez panią Renatę Bukowską. Akcja obejmuje również przekazywanie materiałów informacyjnych o tematyce mediacyjnej. Partnerem akcji jest Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników w Lublinie".

Areszt Śledczy w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  mjr Joanna Turowska, st. psycholog DP  AŚ Lublin
Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

W  dniu 17.10.2016r godz.11 odbędzie się szkolenie pt. „Mediacja ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach karnych” -  organizatorzy UPP KUL (Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL) i AŚ w Lublinie.

 Komenda Miejska Policji w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  podinspektor Teresa Wasikowska

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. przekazanie informacji jednostkom i komórkom organizacyjnym podległym KMP
w Lublinie o Tygodniu mediacyjnym wraz z wytycznymi do przekazywania informacji o mediacji podczas czynności służbowych;
2. dystrybucja materiałów promujących mediację;
3. przeprowadzenie prelekcji nt. Mediacji rówieśniczych podczas spotkań z młodzieżą w szkołach i bursach

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Osoba  odpowiedzialna: 

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
2. informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu cywilnym,
a w szczególności na etapie postępowania sądowego, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu cywilnym
 
Sąd Rejonowy w Chełmie

Osoba  odpowiedzialna:  SSR Katarzyna Sobczyk

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

Mediatorzy III Opiniodawczego Zespołu Sądowego Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie planują pełnić dyżury w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Wszyscy zainteresowani będą mogli zgłosić się do siedziby zespołów godz. 9-14;
- dyżur mediatorów III Opiniodawczego Zespołu Sądowego Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie planują pełnić dyżury przy Al. I AWP codziennie w godz. od 9.00-14.00
- dyżur referendarzy w Sądzie Rejonowym w Chełmie:
- Sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie Katarzyna Sobczyk - osoba współpracująca
z koordynatorem Sądu Okręgowego w Lublinie w dniach 17 i 19 października 2016 r. w godz. 9.00 do 12.00,
- starszy referendarz Agnieszka Dubowiecka w dniu 20 października 2016r w godz. 12.00-14.00 pokój nr 32
- referendarz Katarzyna Ferenszkiewicz-Snopek w dniu 18 października 2016r w godz. 12.00-14.00 pokój nr 32
- straszy referendarz Agnieszka Dubowiecka - w dniach 17 października w godz. 9.00-15.00 pokój nr 31
- współpraca z Niepublicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Razem w Chełmie przy ul. Mikołaja Reja 54 (przygotowanie plakatów o mediacji, apel tematyczny, spotkanie młodzieży gimnazjum z sędzią).
- ogłoszenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej Sądu.

Sąd Rejonowy w Kraśniku

Osoba  odpowiedzialna:  SSR Anna Plewa

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. 17 października 2016 roku:

 SSR Katarzyna Pszczoła – informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu sądowym Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia) I piętro Pokój nr 15
Dyżur mediacyjny w godzinach od 09.00 do 13.00;

PROKURATOR Łukasz Bracław - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego Główny budynek Prokuratury Rejonowej w Kraśniku  (wejście przez budynek Sądu od ulicy Lubelskiej)  II piętro Pokój nr  71
Dyżur mediacyjny w godzinach od 12.00 do 14.30;

Starszy kurator sądowy Dorota Bogusławska- informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w sporach rodzinnych, konfliktach międzyrówieśniczych, oraz praktycznego stosowania mediacji w postępowaniu wykonawczym Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia) I piętro Pokój nr 12
Dyżur mediacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00

Mediatorzy z Centrum Arbitrażu i Mediacji:
Katarzyna Piech, Konrad Kulaczkowski, Maria Tyszkiewicz, Damian Bara, Krzysztof Polański
Dyżur mediacyjny w godzinach 09.00 do 16.00 na terenie Sądu Rejonowego w Kraśniku Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia) I piętro Pokój nr 17

2. 18 października 2016 roku

SSR Magdalena Plapis - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu cywilnym, a w szczególności na etapie postępowania sądowego, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu cywilnym Główny budynek Sądu (wejście od ulicy Lubelskiej) I piętro Pokój nr 50
Dyżur mediacyjny w godzinach od 10.00 do 13.00

SSR Ernest Plewa - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania sądowego i wykonawczego, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu karnym
Główny budynek Sądu (wejście od ulicy Lubelskiej)
I piętro Pokój nr 49
Dyżur mediacyjny w godzinach od 10.00 do 13.00

PROKURATOR Krzysztof Kłudka - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego Główny budynek Prokuratury Rejonowej w Kraśniku  (wejście przez budynek Sądu od ulicy Lubelskiej)  II piętro Pokój nr  75
Dyżur mediacyjny w godzinach od 12.00 do 14.30

Mediatorzy z Centrum Arbitrażu i Mediacji:
Katarzyna Piech, Konrad Kulaczkowski, Maria Tyszkiewicz, Damian Bara, Krzysztof Polański
Dyżur mediacyjny w godzinach 09.00 do 14.00
na terenie Sądu Rejonowego w Kraśniku Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 17

3. 19 października 2016 roku

SSR Ewa Delekta - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu cywilnym, a w szczególności na etapie postępowania sądowego, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu cywilnym
Główny budynek Sądu (wejście od ulicy Lubelskiej) I piętro Pokój nr 50
Dyżur mediacyjny w godzinach od 10.00 do 13.00

PROKURATOR Małgorzata Mincewicz - Sławek - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego Główny budynek Prokuratury Rejonowej w Kraśniku  (wejście przez budynek Sądu od ulicy Lubelskiej)  II piętro Pokój nr 74
Dyżur mediacyjny w godzinach od 12.00 do 14.30

Starszy kurator sądowy Renata Sienkiewicz- informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w sporach rodzinnych, konfliktach międzyrówieśniczych, oraz praktycznego stosowania mediacji w postępowaniu wykonawczym
Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 13
Dyżur mediacyjny w godzinach od 09.00 do 12.00

Mediatorzy z Centrum Arbitrażu i Mediacji:
Katarzyna Piech, Konrad Kulaczkowski, Maria Tyszkiewicz, Damian Bara, Krzysztof Polański
Dyżur mediacyjny w godzinach 09.00 do 16.00
na terenie Sądu Rejonowego w Kraśniku Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 17

4. 20 października 2016 roku

SSR Monika Ostrowska - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania sądowego
i wykonawczego, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniu karnym
Główny budynek Sądu (wejście od ulicy Lubelskiej)
I piętro Pokój nr 48
Dyżur mediacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00

PROKURATOR Piotr Wójcicki - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji
w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego Główny budynek Prokuratury Rejonowej w Kraśniku  (wejście przez budynek Sądu od ulicy Lubelskiej)  II piętro Pokój nr 73
Dyżur mediacyjny w godzinach od 12.00 do 14.30

Starszy kurator sądowy Anna Pikula- informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w sporach rodzinnych, konfliktach międzyrówieśniczych, oraz praktycznego stosowania mediacji w postępowaniu wykonawczym
Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 13
Dyżur mediacyjny w godzinach od 09.00 do 12.00

5. 21 października 2016 roku

SSR Anna Plewa - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu
w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz w postępowaniu w sprawach nieletnich, praktyczne stosowanie mediacji w postępowaniach sądowych
Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 15
Dyżur mediacyjny w godzinach od 09.00 do 13.00

PROKURATOR  Agata Wilczopolska - informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w postępowaniu karnym, a w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego
Główny budynek Prokuratury Rejonowej w Kraśniku  (wejście przez budynek Sądu od ulicy Lubelskiej)
II piętro Pokój nr  84
Dyżur mediacyjny w godzinach od 12.00 do 14.30

Starszy kurator sądowy Bogusław Baran- informacje i porady w zakresie stosowania mediacji w sporach rodzinnych, konfliktach międzyrówieśniczych, oraz praktycznego stosowania mediacji w postępowaniu wykonawczym
Budynek Wydziału Rodzinnego (wejście od ulicy Tysiąclecia)
I piętro Pokój nr 12
Dyżur mediacyjny w godzinach od 09.00 do 12.00

Sąd Rejonowy w Lubartowie

Osoba  odpowiedzialna:  kurator  zawodowy Elżbieta Polańska

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. w dniach 17 – 22 października 2016 r. w godz. 8.30 – 15.00  dyżury kuratorów I ZKSS Sądu Rejonowego w Lubartowie – udzielanie interesantom inf. dotyczących mediacji; 
2.  w dniach 17 – 18 października 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00– dyżur mediatora Marka Pakuły;
3. W dniach 19 października 2016 r. – prelekcja nt. mediacji dla nieletnich z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Lubartowie – mediator Ewa Giza

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Osoba  odpowiedzialna:  SSR Ewa Pulikowska

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. 17pażdziernika 2016 r. dyżur mediatorów PCM
2. 18.10.2016 r. dyżur SSR Ewy Pulikowskiej w godz.13-15
3.  członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Mediatorów i Prawników w Lublinie będą pełnić w obchodach Tygodnia Mediacyjnego 2016 w dniach 17-21.10. - codzienne dyżury w Sądzie Gospodarczym Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku w godzinach 9.00-14.00;

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  SSR Edyta Kral-Leńczuk

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
w Lublinie zostały wyznaczone w budynkach Sądu - przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 i ul. K. Wallenroda 4d, osoby do informowania zainteresowanych o mediacji, jako skutecznej metodzie rozwiązywania sporów;
2. zwrócono się również do lubelskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji
z zapytaniem, czy wzorem lat ubiegłych mediatorzy będą pełnić dyżur w siedzibie Sądu oraz z prośbą o udostępnienie broszur i ulotek;

Sąd Rejonowy w Łukowie:

Osoba  odpowiedzialna: SSR Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. Dyżury mediatorów w Punkcie Mediacyjnym przy Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łukowie, ul. Browarna 63 w dniach:  17 i 19 października 2016 roku w  godz. 9-11
2. Dyżur mediatora w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie w dniu 18 października 2016 roku w godz. 9-12 
3. Spotkanie informacyjne  mediatora z młodzieżą Zespołu Szkół w Gołąbkach, gm. Łuków w dniu 17 października 2016 roku
4. Przekazanie informacji o mediacji do prasy lokalnej – Wspólnota Łukowska, lokalnych internetowych portali informacyjnych – http://www.podlasie24.pl oraz do telewizji lokalnych – Master TV i Magnes TV
5. Audycja i wywiad z mediatorem w Katolickim Radiu Podlasie   

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Osoba  odpowiedzialna:  SSR Małgorzata Franczak

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

Podjęto już działania promocyjne. Nawiązano kontakt z Polskim Centrum Mediacji w Lublinie i zaproszono w dniu 18 października 2016 roku mediatorów, celem pełnienia dyżuru, podczas którego będą udzielane informacje dotyczące zasad mediacji, procedury mediacji oraz korzyści wynikających z zastosowania postępowania mediacyjnego. Zwrócono się do Burmistrza Miasta Opole Lubelskie o publikację ogłoszenia w lokalnej prasie o planowanej akcji i planowanym dyżurze w budynku Sądu.

Sąd Rejonowy w Puławach

Osoba  odpowiedzialna:  kurator zawodowy Dorota Jędra

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

Dyżury mediacyjne
aktualizacja strony internetowej Sądu Rejonowego
informacji na temat mediacji udzielać będą kuratorzy zawodowi i miejscowi mediatorzy

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Osoba  odpowiedzialna: kurator zawodowy Agnieszka Grymuza

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. Rozpowszechnienie informacji dot. realizacji działań w czasie Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim: aktualizacja strony internetowej Sądu Rejonowego
w Radzyniu Podlaskim - zakładka Mediacje, powiadomienie lokalnych mediów – iledzisiaj.pl. Opinie, Wspólnota
2. Dyżury mediacyjne, celem propagowania postępowań mediacyjnych:
17.10.2016r. w godz. 13 – 15
kurator zawodowy do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich
– Agnieszka Grymuza
18.10.2016r. w godz. 13 – 15 II ZKSS, pok. 7
Starszy kurator zawodowy do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – Arkadiusz Luniak
19.10.2016r. godz. 13 -15
Stały mediator Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawach karnych i cywilnych,
 - Marek Pakuła
19.10.2016r. godz. 15 – 17
Zapoznanie młodzieży w OK z problematyką mediacji. Wykonanie gazetki tematycznej.
20.10.2016r.
Dyżur mediatora PCM.

Sąd Rejonowy w Rykach

Osoba  odpowiedzialna: 

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 ):
 
W ramach tych działań przygotowano przy współpracy z Centrum Mediacji Ośrodek Konsultacyjno - Mediacyjny w Lublinie, Filia w Puławach dyżur, który  będzie obsługiwany  przez mediatorów. Zainteresowane osoby z powiatu ryckiego będą mogły uzyskać informacje z zakresu mediacji podczas przeprowadzanych dyżurów z udziałem sędziów, kuratora oraz mediatorów:
17 października 2016 roku:
 S.S.R. Magdalena Gaj – Matys - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 29, w godz. 10.00 – 12.00
 mediatorzy zawodowi – dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 18.00, mediator Beata Wagner – nr telefonu: 602 663 915 oraz mediator Marlena Turlewicz – nr telefonu: 505 115 848
18 października 2016 roku:
 S.S.R. Monika Obłoza - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 35, w godz. 11.00 – 13.00
 starszy kurator zawodowy Małgorzata Sadowska – siedziba Sądu Rejonowego
w Rykach przy ul. Kościuszki 21, w godz. 10.00 – 12.00
 mediatorzy zawodowi – dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 18.00, mediator Beata Wagner – nr telefonu: 602 663 915 oraz mediator Marlena Turlewicz – nr telefonu: 505 115 848
19 października 2016 roku:
 S.S.R. Jolanta Wnuk - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 29, w godz. 10.00 – 12.00
 mediatorzy zawodowi – dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 18.00, mediator Beata Wagner – nr telefonu: 602 663 915 oraz mediator Marlena Turlewicz – nr telefonu: 505 115 848
20 października 2016 roku:
 S.S.R. Joanna Czajkowska - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 33, w godz. 12.00 – 14.00
 mediatorzy zawodowi – dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 18.00, mediator Beata Wagner – nr telefonu: 602 663 915 oraz mediator Marlena Turlewicz – nr telefonu: 505 115 848
21 października 2016 roku:
 S.S.R. Tomasz Piędzia - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 35, w godz. 10.00 – 12.00
 mediatorzy zawodowi – dyżur telefoniczny w godz. 9.00 – 18.00, mediator Beata Wagner – nr telefonu: 602 663 915 oraz mediator Marlena Turlewicz – nr telefonu: 505 115 848.

Sąd Rejonowy we Włodawie

Osoba  odpowiedzialna: kurator zawodowy Edyta Ignatowicz

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. dyżury mediacyjne kuratorów informacji na temat mediacji udzielać będą kuratorzy zawodowi  I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włodawie mieszczącego się przy ul. Kościelnej 7  ( Budynek Starostwa Powiatowego- Wydział Geodezji  II piętro) – telefon 82 5721513.
2. Dyżur telefoniczny w dniach od 17.10. – 22.10.201 6 r. w godzinach 9.00 – 15.00  pełnić będzie kurator społeczny, mediator Pani Krystyna Kończal -
nr tel. 606 971 628 ( istnieje możliwość umówienia wizyty w biurze mediatora).
3. W dniu 18.10.2016 r. o godz. 16.00 zaplanowane zostało spotkanie mediatora Krystyny Kończal  z uczestnikami Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 we Włodawie ul. Kościelna 7,  mające na celu promocję działań mediacyjnych. 
4.  Informacji na temat mediacji udzielać będą kuratorzy zawodowi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włodawie mieszczącego się przy ul. Kościelnej 7 ( II piętro)  – tel. 82 5721513.
5. Harmonogram dyżurów pełnionych przez  kuratorów zawodowych  I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:
6. 17.10.2016r. (poniedziałek) – Edyta Ignatowicz, Małgorzata Parczewska – 9.00 – 14.00
7. 18.10.2016r. (wtorek) – Krystyna Kuźma, Magdalena Winiarczyk – 9.00 – 14.00
8. 19.10.2016r. (środa) -  Monika Śliwińska, Małgorzata Pakuła – 9.00  -14.00
9. 20.10.2016r. (czwartek) - Edyta Ignatowicz, Magdalena Winiarczyk – 9.00 – 14.00
10. 21.10.2016r. (piątek) - Joanna Gawęda, Katarzyna Romańczuk – Horbaczewska –    9.00-14.00

 Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  Prezes Zarządu Paweł Kłos

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1. dyżury w Sądzie Okręgowym i w Sądach Rejonowych;
2. udział w audycjach telewizyjnych i radiowych;
3. spotkania informacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji, Sądach Rejonowych (Opole Lubelskie, Łuków), Loży BCC (Business Centre Club) Lublin, MOPR, Centrum Interwencji Kryzysowej;
4. współpraca z Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej;
5. promowanie mediacji w środowisku adwokackim

Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników w Lublinie

Osoba  odpowiedzialna:  Renata Bukowska

Planowane działania (organizator, data, godzina, miejsce, rodzaj) w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 i Tygodnia Mediacji 2016 :

1.  członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Mediatorów i Prawników w Lublinie będą pełnić w obchodach Tygodnia Mediacyjnego 2016 w dniach 17-21.10. - codzienne dyżury w Sądzie Gospodarczym Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku w godzinach 9.00-14.00;
2.  w dniu 22.10.2016 r. będą pełnić Dyżur mediatorów ( bezpłatny ) – w siedzibie Kancelarii Mediacyjnej ul. Akademicka 4 lok. 106;

Opracowała:
SSO Eleonora Porębiak-Tymecka
Koordynator do Spraw Mediacji
Sądu Okręgowego w Lublinie

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-14
Data udostępnienia informacji: 2016-10-14
 
Opis pliku:Wykaz planowanych działań ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Eleonora Porębiak-Tymecka
Data wytworzenia informacji:2016-10-14
Data udostępnienia informacji:2016-10-14