Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Nabór na ławników sądowych


W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję, że zgodnie z art. 162. § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. (Dz. U. Nr 109, poz. 627, z dnia 30 maja 2011 r.)

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do rad gmin.

Uwaga: ustawa wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 r.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Artur Ozimek
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2011-06-01
Data udostępnienia informacji: 2011-06-01
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-19
 
Opis pliku:Karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2011-06-14
Data udostępnienia informacji:2011-06-14