Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Nr 0-50/2011 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 29 lipca 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie§1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Sądzie Okręgowym w składzie:

  1. Halina Skikiewicz - dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie
  2. Ewa Gałczyńska - główny księgowy Sądu Okręgowego w Lublinie
  3. Anna Jezior - zastępca głównego księgowego Sądu Apelacyjnego w Lublinie
  4. Aleksandra Chomicka - specjalista ds. kadrowych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

§ 2

Tryb i sposób przeprowadzania konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów … (Dz. U. z 2008, Nr 21, poz. 129).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Magdalena Kuczyńska
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2011-07-29
Data udostępnienia informacji: 2011-07-29
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-02