Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dni wolne za święta przypadające w sobotę.


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie nr Adm. 0 – 6/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.


1. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy ustalam:
– za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin pracownicy Sądu Okręgowego w Lublinie uprawnienie powyższe zrealizują poprzez odebranie innego dnia wolnego w miesiącu maju 2010 r. tak aby zapewnione było  prawidłowe funkcjonowanie  Wydziałów i Oddziałów Sądu Okręgowego w Lublinie we wszystkie dni tygodnia.
– za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin wyznaczam wolny dzień 24 grudnia 2010 r.
W tym dniu Sąd Okręgowy w Lublinie nie będzie urzędował.


2. Dyrektor Sądu, Przewodniczący Wydziałów i Kierownicy Oddziałów do dnia 15 marca 2010 r. przedstawią harmonogram wykorzystywania przez pra-cowników należnego dnia wolnego w miesiącu maju 2010 r.

3. Treść zarządzenia Oddział Kadr przekaże do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w każdym budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stro-nie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Krzysztof Wojtaszek
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2010-02-17
Data udostępnienia informacji: 2010-02-17
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-19