Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Nr 1 Kongresu Nauk Sądowych


Komunikat Nr 1 Kongresu Nauk Sądowych

Komitet organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzię 2010 roku. Celem 1 KNS jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet. Dla zrealizowania tych celów i odbycia Kongresu  potrzebne są nam dane osobowe biegłych. Dlatego prosimy biegłych i rzeczoznawców o przekazanie swoich adresów mailowych na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego. Zwracamy się też do biegłych i rzeczoznawców, aby utworzyli takie adresy, o ile jeszcze ich nie mają, co umożliwi przesyłanie im Biuletynu, jak i informacji o 1KNS. Informacje na temat 1 Kongresu Nauk Sądowych, lista stowarzyszeń, instytucji i osób  które są w Komitecie organizacyjnym znajdują się na naszej stronie: www.1kns.pl.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego 1 KNS
dr med. Jerzy Pobocha

Adres Komitetu Organizacyjnego:
www.1kns.pl
71-210 Szczecin
e-mail: 1kongresns@gmail.com
fax: +48 91 886 58 84
tel.: +48 605 053894; +48 506 728740


Informacja Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych z dnia 4 września 2010 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych pismem z dnia 4 września 2010 r. poinformowało o wycofaniu się z komitetu organizacyjnego 1 Kongresu Nauk Sądowych.
Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2010-04-13
Data udostępnienia informacji: 2010-04-13
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-19