Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zaproszenie do udziału w Konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałaniem agresji i niedostosowaniu młodzieży” 9 czerwca 2015 roku godz. 10:00 (Urząd Wojewódzki w Lublinie – Sala Błękitna)


Serdecznie zapraszamy Pana na konferencję organizowaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty będącą podsumowaniem realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu” stanowiącą uwieńczenie działań prowadzonych przez szereg osób i instytucji pro publico bono na rzecz stwarzania warunków zapewniających możliwość bezkonfliktowego rozwoju dzieci i młodzieży i tą drogą przekazujemy wyrazy uznania szkołom, za podjęcie tematyki istotnej z punktu widzenia pracy wychowawczej szkoły oraz zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, jako drogi do przeciwdziałania przemocy i agresji.

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie                             Lubelski Kurator Oświaty

     Jerzy Rodzik                                                       Krzysztof Babisz   

Program Konferencji

Moderatorzy:
SSO Eleonora Porębiak-Tymecka – Sąd Okręgowy w Lublinie
Wizytator Marzanna Grzeszczyk – Kuratorium Oświaty w Lublinie

10:00 – 10:05 - otwarcie Konferencji: - SSO Jerzy Rodzik Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie;
 
10:05 - 10:10 - realizacja programu w ocenie  Kuratorium Oświaty: - Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz;

10:10 – 10:30 – wystąpienia zaproszonych gości;

10:30 – 11:15 - „Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Symulacja mediacji". – mgr Magdalena Giza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Lublinie, stały mediator sądowy w sprawach karnych i nieletnich;

11:15 – 11:45 – „Mediacje rówieśnicze w szkołach jako sposób nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów i wdrażania w życie idei sprawiedliwości naprawczej” - dr Marzena Kruk - Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 12:30 podsumowanie realizacji w wytypowanych gimnazjach i liceach województwa lubelskiego programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu” SSO Eleonora Porębiak-Tymecka – koordynator programu z ramienia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie;


12:30 – 13:00 - Umiejętności mediacyjne jako szczególnie cenny kapitał młodych ludzi we współczesnej rzeczywistości dr Małgorzata Artymiak, dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

13:00 – 13:20 – dyskusja;

13:20 – 13:30 - ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursów: literackiego pt. „Jak zostać mediatorem rówieśniczym- moje prawo do mediacji?” oraz plastycznego pt. „Jak promować sprawiedliwość naprawczą w szkole- moje prawo do mediacji” przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty;

13:30 – 13:45 – prezentacja nagrodzonych prac literackich – Ewa Dados redaktor Radia Lublin;

13:45 – 14:00 – koncert niespodzianka Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza;

14:00  Zakończenie Konferencji przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

(Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do 03.06.2015 r  pod numerem telefonu 81-46-01-006 lub adresem: administracyjny@lublin.so.gov.pl oraz pod numerem telefonu 81-53-85-235 lub adresem: marzenna.grzeszczyk@kuratorium.lublin.pl)


Kolejność wystąpień i program mogą ulec zmianie.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i delegacji.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-06-08
Data udostępnienia informacji: 2015-06-08
Data zarchiwizowania informacji: 2017-10-11