Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konferencja informacyjno-szkoleniowa pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” - 16 października 2014 r.


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13 – 18 października 2014 r. obchodzony jest Tydzień Mediacji, zaś dzień 16 października 2014 r. jest Międzynarodowym Dniem Mediacji. Oba projekty przebiegają pod hasłem „Masz Prawo do Mediacji”.
W ramach obchodów Tygodnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Lublinie zaplanowane zostały dyżury  mediatorów Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Lublinie – na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 w godzinach 9.00 – 14.30, podczas których mediatorzy udzielać będą informacji dotyczą-cych: zasad mediacji, procedury mediacyjnej, korzyści wynikających z zastosowania postępowania mediacyjnego oraz dostępności do mediacji i mediatorów.
Nadto w dniu 16 października 2014 r. odbędzie się konferencja szkoleniowo – informacyjna dla przedstawicieli szkół w bieżącym roku szkolnym 2014/2015, pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”.

Program Konferencji informacyjno-szkoleniowej pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole”,
która odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. w Sali Konferencyjnej im. B. Sekutowicza Sądu Okręgowego w Lublinie.

godz. 9.30-9.40 – otwarcie konferencji przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - Jerzego Krzysztofa Rodzika;

godz. 9.40-10.00 – krótkie sprawozdanie z dotychczas realizowanych programów mediacji rówieśniczych Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie – SSO Eleonora Porębiak-Tymecka Koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie;

godz. 10.00-10.30 – dyskusja z udziałem przedstawicieli szkół uczestniczących dotychczas w programie – wymiana doświadczeń i omówienie propozycji zmian w za-łożeniach programowych - SSR Agnieszka Sikora – Koordynator do spraw mediacji Sądu Rejonowego w Lubartowie;

godz. 10.30-11.15 – psychologiczno – pedagogiczne aspekty mediacji rówieśniczej jako sposo-bu oddziaływania młodzieży zaangażowanej w programie na zmniejszenie nagannych zachowań wśród pozostałych uczniów a w efekcie zmniejszenie agresji i przemocy w szkołach uczestniczących w programie – mgr Kinga Sarad-Deć – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Katedra Pedagogiki Społecznej;

godz. 11.15-11.55 – omówienie szczegółów programu i zasad jego realizacji – SSO Eleonora Porębiak-Tymecka - Koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie,

godz. 12.00 – zamknięcie obrad przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie - Jerzego Krzysztofa Rodzika.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-09-23
Data udostępnienia informacji: 2014-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2017-10-11