Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego w drodze aukcji z dnia 30 grudnia 2014 r.


1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód służbowy marki Opel Vectra stanowiący mienie Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model – Opel Vectra 1,6 Kat.MR’02
Rodzaj pojazdu - samochód osobowy
Nr rej. LU 3507E
Rok produkcji 2006
Nr nadwozia W0L0ZCF6961120551
Kolor – czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Pojemność silnika 1598 cm 3
Moc silnika 77 kW
Przebieg 253423 km

Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Samochód można oglądać na parkingu Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 w godzinach od 9:00 do 13:00 po wcześniejszym umówieniu – kontakt tel. 81   46-01-030 do 032.

Cena wywoławcza: 13100 zł
Minimalne postąpienie: 100 zł
Wadium: 1310 zł

2. Warunki uczestnictwa:
W zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w kasie Sądu Okręgowego w Lublinie do godziny 10.00 dnia 12 stycznia 2015r.

Wadium zapłacone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji a oferentowi, który wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia samochodu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba, która wygra uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona wymaganej wpłaty do dnia zawarcia umowy.

3. Postępowanie
Postępowanie o zbyciu odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmiecie 43 sala konferencyjna im. B. Sekutowicza w dniu 12 stycznia 2015r. o godzinie 10.00

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia.

Należność powinna być wniesiona:
- w kasie Sądu Okręgowego w Lublinie lub na rachunek numer 39 1010 1339 0012 7022 3100 0000.

Osoby upoważnione do kontaktu:
- Dariusz Bogacz tel.81 46-01-030 do 032

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w gotówce, w przypadku wpłaty na konto bankowe sądu po jej uznaniu.

4. Ogłoszenie
Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie
- na stronie internetowej http://lublin.so.gov.pl/
- w prasie lokalnej

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Iwona Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-03