Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Wzorem lat ubiegłych w dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.


Wzorem lat ubiegłych w dniach od 22 do 28 lutego 2010 r. będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W ramach tej akcji pokrzywdzeni przestępstwem będą mogli uzyskać bezpłatne porady prawne w Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz sądach rejonowych w okręgu, które będą udzielane przez wytypowane do tego osoby.

W Sądzie Okręgowym w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a, w dniach od 22 do 26 lutego br., w godz. 11.00 – 13.00 porady prawne będą udzielane w Biurze Obsługi Interesantów (parter) przez organizacje pozarządowe oraz asystentów zgodnie z przedstawionym poniżej grafikiem:

22.02 – asystenci sędziego Marcin Pawęzka, Anna Szelchauz,
23.02 – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” w Lublinie,
24.02 – asystenci sędziego Andrzej Bronisz, Aleksandra Zielińska-Zych,
25.02 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
26.02 – asystenci sędziego Jacek Homa, Barbara Lachowska,

Informacje o przebiegu tej akcji wraz z harmonogramem dyżurów w sądach rejonowych okręgu lubelskiego znajdują się na stronach internetowych tych sądów lub na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12
Data zarchiwizowania informacji: 2010-09-08