Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Szkolenie dla biegłych - 9 stycznia 2010


W dniu 9 stycznia 2010 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie dla biegłych sądowych z dziedziny motoryzacji.

Temat szkolenia: „Czynności biegłego (rzeczoznawcy) na miejscu zaistnienia zdarzenia drogowego oraz w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych”.

Bieżące informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.ptim.simp.pl
Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu listownie, na nr faxu +48 14 645-00-42 lub elektronicznie ptim@simp.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Warszawie
Ul. Świętokrzyska 14 A
+48 22 826-45-55, +48 22 827-17-68, fax.: +48 22 826-03-54


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2009-10-27
Data udostępnienia informacji: 2009-10-27
Data zarchiwizowania informacji: 2010-02-12