Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat z dnia 31 grudnia 2015 r. Sekretarza Komisji po przeprowadzonym konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Sekretarz Komisji Konkursowej zawiadamia o wynikach konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie przeprowadzonego przez Komisję Konkursową ogłoszonego w dniu 23 listopada 2015 roku.
Część pisemna konkursu odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 roku, zaś rozmowa kwalifikacyjna miała miejsce w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Wobec powyższego Komisja wskazuje niżej wymienione osoby do zatrudnienia na sta-nowiskach p.o. asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie z łączną ilością punktów z II i III etapu konkursu:

  1. Łukasz Kaczmarzewski  - 42 pkt.
  2. Marcin Bielak – 40 pkt.
  3. Krzysztof Paprzycki – 39 pkt.


Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową w wyniku przeprowadzonego konkursu:

  1. Paulina Radomska – 39 pkt.
  2. Piotr Wojakowski – 38 pkt.
  3. Dorota Sobczuk – 36 pkt.
  4. Joanna Przybysławska – 34 pkt.
  5. Marek Mandela – 34 pkt.
  6. Konrad Wójtowicz- 34 pkt.
  7. Rafał Krzysteczko -  34 pkt.

Sekretarz Komisji 

Zofia Homa
Sędzia Sądu Okręgowego
w Lublinie


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Zofia Homa
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-12-31
Data udostępnienia informacji: 2015-12-31
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-05