Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Reasumpcja komunikatu z dnia 14 grudnia 2015 r.Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 18 grudnia 2015 r.


Reasumpcja  komunikatu z dnia 14 grudnia 2015 r.Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przy oczywistej omyłce w trakcie weryfikacji warunków formalnych udziału w postępowaniu konkursowym polegającej na pominięciu dokumentu złożonego w oryginale, nie zakwalifikowano do II etapu konkursu p. Lidię Mazuś, którą dopisano do poniżej zamieszczonej listy pod pozycją 4:

 1. Fuchs Iwona
 2. Gagoś Renata Aneta
 3. Małysza Kamila
 4. Mazuś Lidia
 5. Miszczuk Kaja
 6. Mulawa Katarzyna
 7. Nakonieczna Sylwia
 8. Paczos Marta
 9. Pomorska Magdalena
 10. Woźniak Beata
 11. Wójcik Dorota

Drugi etap Konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności - odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76 w Sali konferencyjnej I piętro ( pokój 121).

Praktycznemu sprawdzianowi umiejętności poddani zostaną niżej wymienieni kandydaci:

godz. 10.00

 1. Fuchs Iwona
 2. Gagoś Renata Aneta
 3. Małysza Kamila
 4. Mazuś Lidia
 5. Miszczuk Kaja
 6. Mulawa Katarzyna
 7. Nakonieczna Sylwia
 8. Paczos Marta
 9. Pomorska Magdalena
 10. Woźniak Beata
 11. Wójcik Dorota

Na praktyczny sprawdzian zapraszam osoby wymienione na liście - (proszę o zabranie dokumentu tożsamości).


     Sekretarz  Komisji 
   Aleksandra Chomicka 
specjalista ds. kadrowych 
    p.f. kierownika stażu

 

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Aleksandra Chomicka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2016-02-29
Data udostępnienia informacji: 2016-02-29
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-05
 
Opis pliku:Reasumpcja komunikatu ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Aleksandra Chomicka
Data wytworzenia informacji:2016-02-29
Data udostępnienia informacji:2016-02-29