Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zmiana lokalizacji wydziałów Sądu Okręgowego w Lublinie


W dniach od 7 do 16 stycznia 2015 r. wydziały:
II Cywilny Odwoławczy,
VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
oraz IX Gospodarczy

obecnie zlokalizowane w budynku przy ul. Zana 39 A będą przenoszone do budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy Pl. Czechowicza 1. Numery telefonów w/w wydzia-łów pozostają bez zmian.
W związku z powyższym w tych dniach wszelkich informacji będzie udzielać Biuro Obsługi Interesantów pod numerami telefonów: 81 46-01-010, 81 46-01-011.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-31