Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kształcenie negocjatorów i mediatorów dla wymagających ... dla profesjonalistów


Akademia Mediatora i Negocjatora

Wyjątkowe studia podyplomowe w: Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Człuchowie, Szczecinie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka rusza w roku akademickim 2014/2015 z nowym kierunkiem studiów podyplomowych Akademia Mediatora i Negocjatora. Jeszcze do 31 października 2014 roku trwa nabór. Studia organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich jednej z czołowych polskich organizacji.

Akademia Mediatora i Negocjatora to novum na polskim rynku studiów podyplomowych. W programie wykorzystuje najlepsze krajowe i międzynarodowe standardy i metody kształcenia [m.in. ENMA, EMNI, CR&RI] w zakresie modeli negocjacji i profesjonalnego wspierania stron o różnych celach i interesach w rozwiązywaniu sporów. Wyróżnia je autorski program nauczania, który bazuje na unikalnej procedurze mediacji klasycznych dostarczając szczegółowe wytyczne postępowania na każdym etapie mediacji. Dzięki temu studenci otrzymują narzędzie, które w jasny i klarowny sposób wyznacza ramy oraz sposób przeprowadzenia całego procesu mediacji. 

Zajęcia poprowadzi najlepsza kadra: zawodowi mediatorzy i negocjatorzy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i trenerskim specjalizujący się m.in. w mediacjach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych, a także psychologowie i prawnicy specjalizujący się w problematyce mediacji i negocjacji, m.in. dr Joanna Telus, Jerzy Śliwa, Beata Jaroszyńska. Wykładowcy będą przekazywać praktyczną wiedzę, czerpaną wprost z doświadczeń i umiejętności nabytych w pracy mediatora i negocjatora. Słuchacze będą mogli spróbować swoich sił poprzez symulacje i case study. Zastosowanie aktywnych form kształcenia pozwala w praktyce nabywać umiejętności potrzebne do osiągania najlepszych wyników w pracy. Kierownikiem studiów jest Edyta Żmudzin.

 Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, przede wszystkim takich kierunków jak: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie. Dedykowane są również pedagogom, pracownikom pomocy społecznej, kuratorom sądowym, pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw.

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień uznawanych przez ponad pięćdziesiąt polskich organizacji zrzeszonych w ENMA do prowadzenia samodzielnej praktyki mediacyjnej oraz pełnienia funkcji negocjatora lub mediatora w rozwiązywaniu konfliktów w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w relacjach biznesowych i politycznych. Po zdaniu egzaminów absolwenci zostaną wpisani na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym z ramienia Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Otrzymają też wsparcie związane z przebiegiem mediacji w konkretnych przypadkach, skorzystają z możliwości uczestniczenia w wymianie doświadczeń między mediatorami.

Program zajęć oparty na bogatym dorobku doświadczeń w rozwiązywaniu konfliktów stowarzyszeń zrzeszonych w sieci ENMA [Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji] umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych. Zapewnia także kształcenie technik i umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji..

Zakres programowy obejmuje 220 godzin, a nauka trwa dwa semestry. Zajęcia składające się z wykładów i warsztatów odbywają się w ramach dwudniowych sesji organizowanych co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji w sposób zgodny z przyjętymi standardami oraz normami etycznymi. Studia spełniają standardy szkolenia mediatorów określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. oraz Standardy Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, jak również w Polskiej Normie ADR i Zestawie Standardów Mediacji Gospodarczych SEDR .

Więcej informacji: Edyta Żmudzin [ENMA] tel. 693 164-795 ezmudzin@mediacje.pl oraz dr Joanna Telus {WSP], tel. 662056056, email: j.telus@wspkorczak.eu


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-09-26
Data udostępnienia informacji: 2014-09-26
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02