Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konferencja pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałaniem agresji i niedostosowaniu młodzieży” - 11 czerwca 2014 r.


W dniu 11 czerwca 2014 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się Konferencja pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałaniem agresji i niedostosowaniu młodzieży”

Program Konferencji

Moderatorzy:
SSO Eleonora Porębiak-Tymecka – Sąd Okręgowy w Lublinie
SSR Agnieszka Sikora – Sąd Rejonowy w Lubartowie
Starszy wizytator Grażyna Fijołek – Kuratorium Oświaty w Lublinie

10:00 – 10:05 - otwarcie Konferencji: - SSO Jerzy Rodzik Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie;
 
10:05 - 10:10 - realizacja programu w ocenie  Kuratorium Oświaty: - Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz;

10:10 – 10:30 – wystąpienia zaproszonych gości;

10:30 – 11:15 - „Dyskusja bez konfliktu – retoryczno-komunikacyjne rozstrzyganie sporów” - dr hab. Paweł Nowak Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 
11:15 – 11:50 – „Mediacje rówieśnicze w szkołach jako sposób nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów i wdrażania w życie idei sprawiedliwości naprawczej” SSO Agnieszka Rękas – Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości;

11:50 – 12:10 przerwa
 
12:10 – 12:40 - podsumowanie realizacji w wytypowanych gimnazjach i liceach województwa lubelskiego programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu” SSO Eleonora Porębiak-Tymecka – koordynator programu z ramienia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie;

12:40 – 12:55 - jak realizowano program w naszej szkole – przedstawiciele gimnazjów w Łukowie i w Mirczu – uczniowie i kadra pedagogiczna;

12:55 – 13:10 – dyskusja;

13:10 – 13:20 - ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu plastyczno-literackiego „Czy mediacja rówieśnicza może przeciwdziałać przemocy w szkole?” przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty;

13:20 – 13:30 – prezentacja nagrodzonych prac literackich – Anna Kurzępa redaktor TVP Lublin;

13:30 – 14:00 – „Ku słońcom” - koncert Piotra Selima - adiunkta na Wydziale Artystycznym UMCS, pianisty, kompozytora, wokalisty, aranżera;

14:00  Zakończenie Konferencji przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-06-03
Data udostępnienia informacji: 2014-06-03
Data zarchiwizowania informacji: 2014-12-02